Kvarteret Röda Bryggan, Göteborg

Castellum äger en del av kvarteret Röda Bryggan i Pustervik, kvarteret som omfamnas av Pusterviksgatan, Brogatan och Järntorgsgatan mitt i centrum

Detaljplanearbetet pågår nu avseende utvecklingen av hela kvarteret. Projektet innefattar ett krafttag i hela kvarteret med en utökad exploatering. Med kvarterets läge mitt i centrum och närheten till Linnégatans alla restauranger och grönskan i Slottsskogen blir det fint läge för ett ökat inslag av boende.

Fakta

Ort
Göteborg
3D-visning

Kontaktpersoner

Gidenstam, Martin

Gidenstam, Martin

Projektutvecklingschef