• Interior

Marievik

Vi utvecklar Marievik med fokus på att skapa morgondagens arbetsplatser.

I Marievik, en del av Liljeholmskajen, pågår ett planarbete där Castellum tillsammans med andra fastighetsägare tittar på hur området kan utvecklas till en levande stadsdel som sammanbinds med innerstaden. Med läget i direkt anslutning till Hornstull blir Marievik en naturlig del av både innerstadens utvidgning och bebyggelsen längs Liljeholmskajen.

Den 12 december 2019 godkändes detaljplanen för Marievik av Stadsbyggnadsnämnden. Nästa steg i processen var att detaljplanen ska antas av Kommunfullmäktige under våren 2020 men ett behov av omtag i planen för Marievik har gjort att tidplanen förskjutits. Troligt nytt beslut i Stadsbyggnadsnämnden väntas i november 2020 och därefter i Stadsbyggnadsnämnden november 2020 och slutligen kommunfullmäktige första kvartalet 2021.

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Brita Lindqvist

Kontakta oss för mer information! Gå till kontakt

Marievik – livskvalitet för arbetande, boende och besökare i området

Under 1850-talet fungerade Marievik som ett område för järnväg och industri. På 1980-talet skedde en förskjutning av verksamheterna till att främst omfatta kontor.

Granne med Marievik ligger det omtyckta området Liljeholmskajen som idag är ett av Stockholms större bostadsområden men som också inhyser en mängd arbetsplatser. Stadsbyggnadsprojektet Liljeholmskajen påbörjades i början av 2000-talet då industrierna flyttade från området och lämnade plats för bostadsproduktion och tillskapande av arbetsplatser. Utvecklingen av Marievik blir en naturlig fortsättning av Liljeholmskajen.

Castellums projekt i korthet:
Castellum äger idag två fastigheter i området, Marievik 27 och Marievik 30. Genom projektet ges Castellum möjlighet att utveckla befintlig fastighet och därigenom tillskapa moderna arbetsplatser med hållbarhet och nytänkande i fokus.

På parkeringsplatsen intill fastigheten ges en möjlighet att uppföra en ljus och modern kontorsbyggnad som reser sig över omkringliggande bebyggelse. Gatan ska bli trevlig och hälsofrämjande - en parkmiljö som stimulerar till rörelse och utevistelse.

Människor som mår bättre, presterar bättre. Det är bakgrunden till att alla på Castellum arbetar med människan i fokus. Att skapa arbetsplatser som bidrar till människors hälsa och välmående är viktigt för oss.

Marievik är idag ett område som efter arbetstid kan upplevas som lite ödsligt och otryggt. Genom att utveckla området till en blandstad, med såväl arbetsplatser som boende, skapas liv och rörelse på platsen över dygnet med ett levande gatuliv. Planerad byggstart är första kvartalet 2021 med inflyttning tidigast 2024.

Marievik

Läge och kommunikationer

Marievik ligger precis utanför tullarna och med direkt anslutning till Essingeleden samt Södra länken.
Vid Liljeholmstorget finns en av Stockholms viktigaste knutpunkter med en bussterminal, tunnelbanestation samt tvärbanan. Två stationer bort med tvärbanan nås pendeltågsstationen Årstaberg. Till Stockholm City tar det endast 10 minuter med kommunala färdmedel. I Marievik finns gott om parkering både i parkeringshus och markparkering.Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.309987,"lng":18.029974},"content":"<div>Marievik</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[30,53]},"mainMarker":true}]}

Kontakta oss

Projektchef

Brita Lindqvist

Telefon
+4686023322
E-mail
brita.lindqvist@castellum.se