Momarken 42, Torsvik, Jönköping

Castellum hyr ut 4 000 kvm till June Avfall och Miljö AB

Nu pågår en om-och tillbyggnad av fastigheten på Torsvik som beräknas stå klart under våren 2018.

Castellum i Jönköping har tecknat hyresavtal med June Avfall och Miljö AB, som därmed hyr cirka 4000 kvm på Momarken 42, Torsvik av Castellum. Nu pågår en om-och tillbyggnad av fastigheten på Torsvik som beräknas stå klar under våren 2018.

Castellum i Jönköping har tecknat hyresavtal med June Avfall och Miljö AB, som därmed hyr cirka 4000 kvm på Momarken 42, Torsvik av Castellum.

Under hösten 2016 togs ett politiskt beslut som innebar att Jönköping, Habo och Mullsjö kommun bildar ett samägt avfallsbolag. Under 2017 bildades bolaget June Avfall & Miljö AB, som från och med 1 januari 2018 övertar ansvaret för sophämtning, slamtömning och sortergårdsverksamheten för 152 000 invånare i de tre kommunerna. Det nya bolaget har sökt efter en lämplig etablering och samarbetspart och Castellum har kunnat svara upp mot behovet.

”Castellum har presenterat Flahult 21:3 som ett alternativ. Byggnadens storlek, fastighetens strategiska läge, med närhet till Torsvik värmeverk och avfallsanläggningen i Hult, samt Castellums vilja och möjlighet att bidra till en optimerad lokallösning har varit avgörande för framgången i denna process säger Thomas Bergström, Projektutvecklare på Castellum i Jönköping.

Fakta

Typ
Lager/logistik, Kontor
Uthyrningsbar yta
4 299 kvm
Investering
25 000 000 mkr
Färdigställt
2018
3D-visning

Kontaktpersoner

Bergström, Thomas

Projektutvecklare Bergström, Thomas