Prästgården, Örebro

Anrik banklokal har fått nytt liv

När bankhuset byggdes om stod energin i fokus

Det anrika gamla bankhuset byggdes om till moderna kontorslokaler för nya och gamla hyresgäster. I ombyggnationen låg fokus på att hitta energieffektiva lösningar.

Under ombyggnationen satsades en stor del av investeringarna på moderna och energieffektiva lösningar. Det gamla ventilationssystemet byttes ut till ett nytt med återvinning av värme. Det gav en energibesparing på 80% jämfört med tidigare. Fjärrkyla installerades och ny el drogs i huset.

Belysningen blev närvarostyrd precis som ventilationen och kylan. Som ett led i Castellums hållbarhetsarbete bidrog åtgärderna under ombyggnationen till vårt mål för energibesparing på minst 2,5 % per år.

Hela projektet stod klart under hösten 2017.

Fakta

Typ
Kontor
3D-visning

Kontaktpersoner

Seger, Roger

Chef teknisk förvaltning Seger, Roger