Prästgården, Örebro

Anrik banklokal får nytt liv

När bankhuset byggs om står energin i fokus

Det anrika gamla bankhuset byggs om till moderna kontorslokaler för nya och gamla hyresgäster. I ombyggnationen ligger fokus på att hitta energieffektiva lösningar.

Under ombyggnationen som pågår just nu satsas en stor del av investeringarna på moderna och energieffektiva lösningar. Det gamla ventilationssystemet byts ut till ett nytt med återvinning av värme.Det ger en energibesparing på 80% jämfört med tidigare. Fjärrkyla installeras och ny el dras i huset.

Belysningen blir närvarostyrd precis som ventilationen och kylan. Som ett led i Castellums hållbarhetsarbete bidrar åtgärderna under ombyggnationen till vårt mål för energibesparing på minst 2,5 % per år.

Hela projektet beräknas vara klart till våren 2017.

Fakta

Ort
Örebro
Typ
Kontor

Kontaktpersoner

Seger, Roger

Seger, Roger

Projektledare