Rättscentrum, Örebro

Tingsrätten, Kriminalvården, Polisen och Åklagarmyndigheten har flyttat in i skräddarsydd fastighet med mycket högt ställda krav på säkerhet och miljö.

Rättscentrum förädlar samarbeten och tryggar högsta möjliga säkerhet i ny fastighet.

Med verksamheter spridda på olika platser i staden hade Örebro Tingsrätt, Kriminalvården, Polisen och Åklagarmyndigheten behov av nya lokaler där de kunde samla sina olika funktioner och uppnå synergieffekter. Lösningen blev en nybyggnation i kvarteret Porten. I dag finns de fyra rättsvårdande myndigheterna i moderna lokaler som uppfyller högt ställda krav på säkerhet och miljö.

– Rättscentrum Örebro är ett projekt som vi är mycket stolta över. Tillsammans med de fyra rättsvårdande myndigheterna och samarbetspartners har vi skapat en långsiktig lösning som bygger på högt ställda funktionskrav från olika användare, säger Castellums Jörgen Lundgren.

Den nya byggnaden består av två huskroppar ovanpå en gemensam entrévåning. Förbindelser till det intilliggande polishuset finns både ovan och under jord. Castellum har investerat cirka 500 miljoner kronor i projektet där Skanska har varit totalentreprenör.

Samordning till nytta för hyresgäster och samhället

Tingsrätten har ett hus i huset som markerar domstolens viktiga självständighet från de andra myndigheterna samtidigt som vissa administrativa funktioner är möjliga att dela. Under planeringsfasen har nya idéer om utökat samarbete växt fram och hyresgästerna har nu en internservice där man löser en mängd praktiska uppgifter på ett professionellt och ekonomiskt sätt. Samarbete sker också inom lås, bevakning, larm och andra säkerhetsområden.

– Vi på Castellum har lärt oss mycket av det här samarbetet och tar med oss erfarenheterna till nästa byggnation och förvaltning av liknande kluster. Samordning är bra för alla parter och värdefullt för samhället i stort, säger Castellums Jan-Åke Stenström som deltagit i projektet från start.

Lokaler med hög säkerhet tryggar den enskilde medborgaren.

Lokalerna har högsta möjliga säkerhet för såväl domstolens och övriga myndigheters personal som för den enskilda medborgaren. Byggnaden har utformats så att frihetsberövade förs direkt till sessionssalarna från häktet i det intilliggande polishuset utan att behöva passera några lokaler där människor är verksamma eller uppehåller sig.

Domstolen innehåller även en sal med förhöjd säkerhet som kan användas som en regional resurs även för andra allmänna domstolar utöver Örebro tingsrätt.

Hög tillgänglighet och effektiv verksamhet utmärker fastigheten.

Anpassningen för funktionshindrade både ute och inne är också noggrant planerad. I området utanför är vägen till Rättscentrum markerad med ledstråk för synskadade och alla informationstavlor och skyltar i fastigheten har taktil text eller punktskrift. Även inomhus har orientering och tillgänglighet anpassats för personer med funktionsnedsättning.

Per-Anders Carlsson, fastighetschef och kommissarie hos Örebropolisen, har lång erfarenhet av de olika rättsliga verksamheternas behov och ser många fördelar med de nya lokalerna.

– Idag har vi plats för 450 poliser och en mer effektiv verksamhet. Dessutom har vi en mycket trevligare arbetsmiljö, säger han.

Karta - Rättscentrum Örebro

Rättscentrum Örebro består av två kvarter. Kv Lantmäteriet, ca 20 000 kvm och Kv Porten, ca 20 000 kvm. Rättscentrum Örebro innebär en total investering på cirka 450 Mkr.

Fakta

Ort
Örebro
Typ
Kontor
Investering
450 mkr
Färdigställt
2013
Byggstart
2010
Bruttoarea
ca 20 000 kvm
Sal med förhöjd säkerhet
1
Sessionssalar
12
Förberedelserum
4 st
Hissar
8 st
Parkeringsplatser
ca 80 st
3D-visning

Kontaktpersoner

Hjalmarsson, Hans

Hjalmarsson, Hans

Fastighetschef