Säve flygplats

I december 2018 förvärvade Castellum samtliga fastigheter i och kring Säve flygplats. Området omfattar totalt fem angränsande fastigheter med ett större antal byggnader och ca 2,7 miljoner kvm utvecklingsbar mark.

Förvärvet ger oss en fantastisk möjlighet till expansion och en landbank i optimalt läge nära Göteborgs Hamn och nationella transportleder. Planering pågår nu för att utveckla området för moderna logistik- och verksamhetslokaler.

De pågående verksamheterna i området kompletterar den utveckling som kommer att ske. Här finns dels flygverksamheten med samhällsflyget med polisflyg och ambulanshelikopter, flygutbildningar, privatflyg och företagsflyg. Bland de övriga verksamheterna finns bl a hotell och konferens och fastigheter kopplade till fordonsindustrins utveckling.


Fakta

Markyta
ca 2,7 miljoner kvm
Kommun
Göteborg
Område
Säve
3D-visning

Kontaktpersoner

Axelsson, Henrik

Projektutvecklingschef Axelsson, Henrik

Pettersson, Magnus

Uthyrare Lager & Logistik Pettersson, Magnus