Slakthusområdet

I Slakthusområdet, som är en del av Söderstaden och utvidgningen av Stockholms innerstad, pågår ett programarbete som syftar till att utveckla en stadsdel där bostäder, handel, kultur och företagande samexisterar. Vi äger fyra fastigheter i området och vårt mål är att utveckla vårt bestånd och addera fler attraktiva och moderna arbetsplatser i takt med att området utvecklas för att skapa en levande stadsdel.

Det pågår nu ett programarbete för Slakthusområdet som syftar till att utveckla det renodlade verksamhetsområdet till en stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel, service och nya parker och torg samexisterar.

Tanken är att Slakthusområdets tradition ska bevaras genom att de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns ska bevaras och stå sida vid sida med ny arkitektur. Traditionen och historian tas tillvara genom publika verksamheter kopplade till mat, dryck och evenemang.

Läs mer om hur hela området utvecklas på Stockholms stads hemsida.

I och med utvecklingen av Slakthusområdet så planeras även tunnelbanans gröna linje att dras om och få en ny station inne i Slakthusområdet.

Läs mer om hur Stockholms läns landsting arbetar för den nya tunnelbanan.

Fakta

Ort
Stockholm
Typ
Kontor
Kommun
Stockholm
Område
Slakthusområdet

Kontaktpersoner

Einarsson, Johan

Einarsson, Johan

Projektchef

Jonsson, Maria

Jonsson, Maria

Fastighetsutvecklingschef