P-huset i Lindetorp

Nu bygger vi ett parkeringshus med 240 parkeringsplatser som beräknas vara klart våren 2017.

Området söder om Globen utvecklas i snabb fart. Stockholms stad genomför just nu ett bostadsprojekt som de kallar Årstastråket.

Vi vill vara med i utvecklingen och säkerställa att alla våra hyresgäster har fortsatt tillgång till parkeringsplatser. Därför har vi startat projekt "p-huset". På ytan mellan huskropparna på Veterinärgränd och Lindetorpsvägen kommer vi att bygga ett parkeringshus under mark i två plan. På marknivå kommer vi att skapa små umgängesytor samt parkeringsplatser för besökare.

Tidplanen

Juli 2015
Projekteringsarbetet påbörjas. De hyresgäster som blir särskilt berörda av projektet bjuds in till möten för att kunna ställa frågor och få veta mer om hur de berörs.

November/december 2015
Upphandling av entreprenör är klar. Vissa förberdande arbeten kommer att påbörjas för att kunna säkerställa brandutrymningar m.m. under december och januari.

Januari 2016
Entreprenadarbeten påbörjas.

Februari/mars 2016
Jord- och bergschaktningsarbeten påbörjas och förväntas pågå i ca 3 månader.

Maj/juni 2016
Bergschaktningsarbeten är klara och stomarbeten påbörjas.

April 2017
Det nya parkeringshuset färdigställs. Vissa väderberoende arbeten kan dock kvarstå till varmare väderlek.

Om buller och ljud

Såsom alla större byggarbeten kommer även projektet att bygga det nya parkeringshuset innebära ljud och vibrationer som kommer att störa våra verksamheter i fastigheten.

Vi ser bullerfrågan som projektets största utmaning. Ett större arbete av denna karaktär kan inte genomföras helt utan störning och vi gör vårt yttersta för att störa i minsta möjliga mån. Läs om riktlinjerna för buller och ljud.

Fakta

Ort
Stockholm
Färdigställt
Maj 2017
Kommun
Stockholm
Område
Lindetorp/Johanneshov
Antal platser
240

Kontaktpersoner

Engqvist, Tobias

Engqvist, Tobias

Projektchef

Brandt, Fredrik

Brandt, Fredrik

Kommersiell förvaltare

Kjellström, Karin

Kjellström, Karin

Biträdande förvaltare

Wik, Andreas

Wik, Andreas

Affärsområdeschef

Om projektet

Aktuellt i projektet

Senaste nytt i projektet

Verktyg

Skedesplanen Senaste skedesplanen

Här kan du läsa den senaste skedesplanen.