P-huset i Lindetorp

Nu bygger vi ett parkeringshus med 240 parkeringsplatser som beräknas vara klart våren 2017.

Området söder om Globen utvecklas i snabb fart. Stockholms stad genomför just nu ett bostadsprojekt som de kallar Årstastråket.

Vi vill vara med i utvecklingen och säkerställa att alla våra hyresgäster har fortsatt tillgång till parkeringsplatser. Därför har vi startat projekt "p-huset". På ytan mellan huskropparna på Veterinärgränd och Lindetorpsvägen kommer vi att bygga ett parkeringshus under mark i två plan. På marknivå kommer vi att skapa små umgängesytor samt parkeringsplatser för besökare.

Tidplanen

Juli 2015
Projekteringsarbetet påbörjas. De hyresgäster som blir särskilt berörda av projektet bjuds in till möten för att kunna ställa frågor och få veta mer om hur de berörs.

November/december 2015
Upphandling av entreprenör är klar. Vissa förberdande arbeten kommer att påbörjas för att kunna säkerställa brandutrymningar m.m. under december och januari.

Januari 2016
Entreprenadarbeten påbörjas.

Februari/mars 2016
Jord- och bergschaktningsarbeten påbörjas och förväntas pågå i ca 3 månader.

Maj/juni 2016
Bergschaktningsarbeten är klara och stomarbeten påbörjas.

April - juni 2017
Det nya parkeringshuset färdigställs.
Den 7 juni öppnar botten- och mellanplan.
Den 3 juli öppnar även markplan på gårdsytan.

Fakta

Färdigställt
Juli 2017
Kommun
Stockholm
Område
Lindetorp/Johanneshov
Antal platser
240
3D-visning

Kontaktpersoner

Montin, Lisa

Kommersiell förvaltare Montin, Lisa

Om projektet

Aktuellt i projektet

Nyheter

Skedesplanen Senaste skedesplanen

Här kan du läsa den senaste skedesplanen.