Om Årstastråket

Området söder om Globen utvecklas i snabb fart. Stockholms stad driver just nu ett bostadsprojekt som går under namnet Årstastråket.

Detta bostadsprojekt består av tre etapper.

Första etappen är redan i full gång. Ca 500 nya lägenheter ska byggas vid området kring Linde station.

Under etapp två fortsätter bostadsbyggandet över Årstafältet. Här byggs utöver lägenheter även förskolor, studentbostäder och en ny park.

När vi sedan når etapp tre kommer bland annat våra områden kring Tjurhornsgränd, Bolidenvägen och Lindetorpsvägen att inkluderas. Detta område kallas Bolidentriangeln. Det kommer att ske byggnation omkring oss och även på den parkeringsyta vi nyttjar mellan Tjurhornsgränd och tvärbanan.

Vi vill vara med i utvecklingen och säkerställa att alla våra hyresgäster har fortsatt tillgång till parkeringsplatser. Därför har vi startat projekt p-huset.