Aktuellt från Torsgatan 26

Här kan du läsa mer om vad som händer i fastigheten. Vilka arbeten som pågår samt vem du kan kontakta om du har frågor.

Castellum förvärvade fastigheten från Stockholm Vatten i början av 2017. Vårt mål är att varsamt förädla lokalerna till moderna kontorsmiljörer. Klicka här för att läsa mer om projektet.

Kontaktlista
Namn Titel Svarar på frågor om Telefon
John Lidin Produktionschef, Zengun Generella frågor om projektet och det dagliga arbetet i fastigheten. Störningar och klagomål. 070-288 89 61
Julia Kågström Projektchef, Zengun Generella frågor om projektet och det dagliga arbetet i fastigheten. Störningar och klagomål. 070-510 99 29
Kent Selvert Extern projektledare Generella frågor om projektet och det dagliga arbetet i fastigheten. 073-370 70 70
Fredrik Brandt Kommersiell förvaltare Förvaltningsfrågor samt kontakt för befintliga hyresgäster. 08-6023397
Ola Mortensen Projektledare Övergripande frågor kring ombyggnationen. 08- 6023351

Lars Palm

Projektchef Övergripande frågor kring projektet som inte kan härledas till ovanstående. 060-641241