Nyheter Torsgatan 26

  • Aktuellt från projektet

    Projektet på Torsgatan 22–30, som går under projektnamnet ”Torsgatan 26”, utvecklas i hög fart och efter att de invändiga rivningsarbetena färdigställdes i slutet på december 2017 har nu byggarbeten startat.

  • God jul och gott nytt år!

    Castellum önskar hyresgäster, samarbetspartners, grannar med flera en riktigt god jul och ett gott nytt år.

  • Pågående rivningsarbeten

    För närvarande pågår invändigt rivningsarbete som beräknas färdigställas den 29 december.