Pågående rivningsarbeten

För närvarande pågår invändigt rivningsarbete som beräknas färdigställas den 29 december.

I februari startar nästa etapp med byggnadsarbeten som syftar till att bygga om fastigheten. Dessa arbeten kommer att färdigställas under våren 2019.