April

  • Aktuellt från projektet

    Projektet på Torsgatan 22–30, som går under projektnamnet ”Torsgatan 26”, utvecklas i hög fart och efter att de invändiga rivningsarbetena färdigställdes i slutet på december 2017 har nu byggarbeten startat.