• Interior

Torsgatans nya innergårdar

Torsgatan - gatan som förenar stadsdelar

På innergårdarna till den vackra jugendfastigheten på Torsgatan 22-30 undersöker Castellum möjligheterna att tillskapa nya fastigheter för att möta efterfrågan på kontor i city- och ge fler människor arbetsplatser att längta till.
Sedan Castellum köpte fastigheten som tidigare inrymde Stockholm Vatten och Gasverket har en omfattande renovering gjorts. Resultatet har blivit ljusa, moderna kontor i en historisk miljö och omgivning. I ett nästa steg undersöks nu möjligheten av bygga nya arbetsplatser på innegårdarna.

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Per Wilhelmsson

Välkommen att kontakta vår projektutvecklare Per Wilhelmsson för mer information. Gå till kontakt

Snabbfakta

Uthyrningsbar yta
ca 8 000 kvm
Inflyttning
Beräknad till 2025
Arkitekt
Fojab

Nya attraktiva kontor i ett växande Stockholm

I ett växande Stockholm med hög inflyttning och stark utveckling av näringslivet finns ett behov av att tillföra fler moderna arbetsplatser. Genom att rusta upp och ta hand om kulturarvet i den Ferdinand Boberg-ritade fastigheten kan vi bidra till detta. Castellum ser Torsgatan som ett område med mycket stor utvecklingspotential, närheten till Stockholms citykärna gör att området i framtiden kan ingå i en större citykärna, som skapar attraktivitet och kvalitet för såväl boende som de som arbetar i kvarteret.

Innergårdarna blir vårt nav för hela kvarteret. Här vävs moderna arbetsplatser, historiska verkstadsmiljöer och bostäderna samman till en komplett helhet.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.3368,"lng":18.04714},"content":"<div>Torsgatan 22-30</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[30,53]},"mainMarker":true}]}

Kontakta oss

Projektutvecklare

Per Wilhelmsson

Telefon
+4686023363
E-mail
per.wilhelmsson@castellum.se

Om Castellum

Varför välja Castellum?

Castellum skapar morgondagens innovativa arbetsplatser. Vi är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och vårt fokus är att få människor att växa och företag att utvecklas. Castellum finns på plats och erbjuder lokaler i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Med ett starkt lokalt engagemang är vi måna om att leva upp till de förväntningar som ställs på en trygg och långsiktig hyresvärd, varje dag, i stort och smått. Alla våra fastigheter sköts av vår egen personal och som kund har du tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.

Hållbart och energieffektivt

På Castellum bygger vi för en hållbar framtid. Alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad eller motsvarande. Det betyder att du som hyresgäst bland annat kan se fram emot en hälsosam arbetsmiljö med sunda material och en effektiv energianvändning. De nya gårdsfastigheterna på Torsgatan kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Guld, en av Sveriges högsta miljöcertifieringar för byggnader. Certifieringen ställer höga krav på byggnadens utformning och prestanda där energieffektivitet, behaglig temperatur och luftflöde, dagsljusinsläpp och materialval utan miljörisker är några exempel.

Tilldelade utmärkelser

teaser-alt

Personligt husteam ingår i hyran

teaser-alt

En hållbar arbetsplats från början

teaser-alt

Vi erbjuder framgångsrika arbetsplatser