Porsche Center har etablerats i Jönköping

Castellum har i Jönköping skrivit hyresavtal om ca. 4500 kvm med Hedin Performance Cars AB.

På Rosenlund utmed E4:an i Jönköping har Castellum avslutat arbetet med att uppföra en ny byggnad om ca. 4500 kvm som är landets 8:e Porsche Center.

”Porsche är ett av världens med välkända varumärke och det är fantastistk roligt att vi har träffat en överenskommelse om att uppföra ett Porsche Center i Jönköping”, säger Peder Karlén, Affärsområdeschef Castellum.

Hyresavtalet tecknades med Hedin Performance Cars AB som är ett bolag inom Hedinkoncernen.

Den tyska sportbilstillverkaren Porsche har vuxit kraftigt på den svenska marknaden under de senaste åren. Under 2016 registrerades 1335 nya Porsche i Sverige. Det kan jämföras med de 550 bilar som var försäljningsrekord så sent som 2013. För att skapa ytterligare affärsmöjligheter och svara upp till den stora efterfrågan i olika delar av landet etablerades därför en helt ny fullserviceanläggning i form av Porsche Center Jönköping.

Castellum rev först en äldre industribyggnad för möjlighet av byggnation. I samband med detta sanerades ytan från tidigare verksamheters miljöföroreningar. Den nya byggnaden har uppförts enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad niva silver.

Fakta

Typ
Bilanläggning
Uthyrningsbar yta
4 500 kvm
Investering
50 000 000 mkr
Färdigställt
2019
3D-visning