• Interior

Västra Kungsholmen, H10

Alldeles intill Hornsbergs vackra strandpromenad har Foyab Arkitekter gestaltat ett kvarter som knyter an till områdets historiska verksamheter och byggnader. Omgiven av innerstadspuls, service och utmärkta kommunikationer - här får arbetsdagen mervärde!

Sedan början av 2000-talet har Västra Kungsholmen genomgått en stor förändring. Det som tidigare var ett industriområde har blivit ett av Stockholms mest attraktiva lägen, med bostäder, kontorslokaler, restauranger, caféer, butiker och annan service.


Vår ambition är att området ska fortsätta utvecklas som en sammanhållen arkitektonisk helhet där vår bebyggelse på Lindhagensgatan 133 anpassas till sin omgivning. Vi tillskapar ljusa, moderna kontor som uppfyller dagens alla krav på arbetsplatser i en tillbyggnad som är effektiv och funktionell. Därtill planeras för en stor, gemensam, takterrass med milsvid utsikt och utearbetsplatser enligt vårt koncept WorkOUT, för att inspirera fler att upptäcka fördelarna med att arbeta utomhus. Bättre välbefinnande, minskad stress och ökad kreativitet är bara några av många positiva effekter som forskningen visar att vi får av att vistas utomhus.

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Brita Lindqvist

Kontakta Projektchef Brita Lindqvist för mer information. Gå till kontakt

Snabbfakta

Yta
ca 16 000 kvm nyproduktion
Miljöcertifieringar
Miljöbyggnad Guld och WELL-certifiering
Arkitekt
Fojab Arkitekter

Bakgrund

Castellum förvärvade fastigheten 2015 och står nu inför att ta byggnaden in i framtiden. Genom en modern tillbyggnad skapas möjligheter för mycket ljusa och flexibla arbetsplatser. De slutna ytorna längs dagens omgivande gatustråk ersätts med inbjudande butiks- och verksamhetslokaler i direkt anslutning till gatan, ett mervärde för såväl medarbetare i fastigheten som boende i närområdet.

Castellum kan nu förvandla en utpräglad industrifastighet till moderna arbetsplatser med unik karaktär och tillföra liv rörelse längs denna del av Lindhagensgatan genom nya, publika verksamheter på entréplan. Kombinationen av närheten till goda kommunikationer, parker och den kontinentala känslan som strandpromenaden erbjuder ger vår fastighet ett svårslaget läge på Kungsholmen.

Om projektet

Transparenta bottenvåningar med många entréer främjar rörelse och bidrar till att gatorna runt kvarteret blir trivsamma att vistas på. Höjdsättningen av nya volymer är varierad men ansluter till de omgivande kvarterens höjder och till omgivande gators hierarki. Lindhagensgatans karaktär som huvudstråk stärks genom att kvarteret kan återfå en tydlig huvudentré i detta läge. Utgångspunkt för gestaltningen är platsens industriella historia och kvarterets potential att kunna bli ett representativt nytt stadskvarter på nordvästra Kungsholmen.

De nya volymerna ska kläs med tegel som varieras, detaljeras och bearbetas på olika vis beroende på fasadens indelning. Gestaltning utgår ifrån värdeorden tyngd, strikt geometri, proportioner och rytm. Fasader delas in i tre tydligt avläsbara horisontella delar med dubbelhög sockelvåning, mittdel samt en takavslutning i form av en markerad takvåning.

Vårt planförslag går att se här på Stockholms stads hemsida. Detaljplanen förväntas ligga på granskning 15 juni-23 augusti 2022.

Vy från Lars Forssells gata

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.337824496471526,"lng":18.00769514783314},"content":"<div>Lindhagensgatan 133</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[30,53]},"mainMarker":true},{"position":{"lat":59.333005640013887,"lng":18.002877901332468},"content":"<div></div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin-subway.svg","size":[35,40]},"mainMarker":false},{"position":{"lat":59.338393521595627,"lng":18.0138964162265},"content":"<div></div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin-subway.svg","size":[35,40]},"mainMarker":false}]}

Kontakta oss

Projektutvecklare

Brita Lindqvist

Telefon
+4686023322
E-mail
brita.lindqvist@castellum.se

Om Castellum

VARFÖR VÄLJA CASTELLUM?

Castellum skapar morgondagens innovativa arbetsplatser. Vi är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och vårt fokus är att få människor att växa och företag att utvecklas. Castellum finns på plats och erbjuder lokaler i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Med ett starkt lokalt engagemang är vi måna om att leva upp till de förväntningar som ställs på en trygg och långsiktig hyresvärd, varje dag, i stort och smått. Alla våra fastigheter sköts av vår egen personal och som kund har du tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.

HÅLLBART & ENERGIEFFEKTIVT

På Castellum bygger vi för en hållbar framtid. Alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad eller motsvarande. Det betyder att du som hyresgäst bland annat kan se fram emot en hälsosam arbetsmiljö med sunda material och en effektiv energianvändning.