WorkOUT, Växjö

Sveriges första utomhuskontor finns i Växjö

Sveriges första utomhuskontor finns i Växjö

Castellum testar ett helt nytt koncept för sina kontorshyresgäster i området Företagsstaden I11 i Växjö; ett utomhuskontor särskilt inrett för både koncentrationsarbete och möten i den fria naturen.

–Vi vet inte hur detta kommer att tas emot, men vi vill prova och visa att vi tänker ligga i framkant för utvecklingen av framgångsrika arbetsplatser. Det som skiljer vårt utomhuskontor WorkOUT från vanliga sittplatser utomhus är att det är specialdesignat för just arbete. Arbetsplatser som stödjer såväl enskilt arbete som arbete tillsammans med andra, varierad ergonomi, tillgång till el, trådlöst WiFi och möjligheten till bokning av mötesrum även utomhus. Allt dessutom paketerat i en design som förhoppningsvis väcker kreativitet och nya tankar, säger Jenny Rungegård, affärsområdeschef på Castellum i Växjö.

En tydlig trend inom dagens kontorsutveckling är det så kallade aktivitetsbaserade arbetssättet där den enskilde medarbetaren väljer plats för arbete efter arbetsuppgift. De öppna kontorslösningarna med ett skrivbord per person byts mot varierade kontorsmiljöer att välja mellan. Castellum menar att ett naturligt nästa steg kan vara arbete utomhus.

På en 300 kvm stor yta med plats för max 80 personer, i anslutning till de många kontorsfastigheterna i I11-området, har Castellum byggt utomhuskontoret WorkOUT. Inredningen erbjuder lösningar med varierad ergonomi för både stående och sittande arbete. Som kronan på verket finns det bokningsbara konferensrummet med solcellsförsett glastak. Solcellerna förser de tekniska hjälpmedlen med ström.

–Det här är mig veterligen det första riktiga utomhuskontoret i Sverige. I forskarvärlden är vi mycket nyfikna på vart detta ska leda. Att jobba utomhus är ett tydligt tecken på det paradigmskifte som nu sker på våra arbetsplatser, där den nya tekniken ”befriar” medarbetarna från sina bestämda skrivbord till arbete som sker där individen väljer. Det skapar en helt ny dynamik med bland annat en ny syn på ledarskap och medarbetarskap som är väldigt spännande. Det är sedan tidigare belagt att vistelse utomhus är bra för hälsan och minskar stress, säger Susanna Toivanen, arbetslivsforskare och docent i sociologi på Stockholms Universitet.

Utomhuskontoret WorkOUT invigdes 24 maj 2016 i samband med att Företagsstaden I11 i Växjö firade 20-årsjubileum. Corallen har i projektet samarbetat nära med möbelföretaget Nola och Gestalt Arkitektur.

För mer information:
Jenny Rungegård, affärsområdeschef på Castellum i Växjö: 0470- 72 77 33

Fakta

Typ
Kontor
Färdigställt
2016
3D-visning

Kontaktpersoner

Rungegård, Jenny

Affärsområdeschef Rungegård, Jenny