• Interior

WeXO – Växjö

Samlingsplats för digital innovation i Växjö

Tillsammans med Visma planerar Castellum att skapa en samlingsplats för digital innovation i Växjö – projektet kallar vi WeXO.
Det nya huset blir i första hand ett community där nätverkande och idéspridning står i centrum.

Visionen är att skapa ett småländskt Silicon Valley.

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Jenny Rungegård

Kan WeXO vara en plats för dig? Kontakta vår affärsområdeschef Jenny Rungegård för mer information. tel: 0470-72 77 33 e-mail: Jenny.Rungegard@castellum.se Gå till kontakt

TalkAbout WeXO

På TalkAbout WeXO 24 januari samlades branschen för att djupdyka i hur vi tillsammans flyttar fram Växjös position som IT-stad. Mycket av diskussionerna handlade om för samverkan, utbyte och kunskapssmitta.

Under eftermiddagen följde föreläsningar kring morgondagens arbetsplatser, vad de unga vill ha, hur tekniken påverkar och hur vi skapar välmående arbetsplatser. Dagen avslutades med en intressant debatt kring kompetensförsörjning.

Se filmen från TalkAbout WeXO

Digitala veckan, WeXO var på plats

WeXO var på plats under Digitala veckan i Växjö 15-16 november. Vi fick möjlighet att prata med smarta digitala innovatörer och höra deras tankar kring vad en ledande techhub ska innehålla.

Den här feedbacken är guld värd för oss, då vi tillsammans ska skräddarsy en plats som omfamnar digital teknik och blir en mötesplats för samverkan, kunskapsutbyte och innovation.
Här är några av idéerna som inspirerande oss:

  • Mobbprogrammering
  • Föreläsningar och utbildningar
  • Gemensamt server- och teknikrum
  • Speeddating mellan studenter och techbolagen
  • Uppkopplingsfria rum och vilrum

Tengbom arkitekter får det prestigefyllda uppdraget att utforma WeXO

Castellum har låtit de tre välrenommerade arkitektbyråerna Arkitektbolaget, Henning Larsen och Tengbom ge förslag till utformning av WeXO, den nya samlingsplatsen för digital innovation i Växjö. På måndagsförmiddagen meddelade bedömningsgruppen på en presskonferens att Tengbom får det fortsatta förtroendet att utveckla WeXO tillsammans med Castellum och Visma.

– Det känns helt fantastiskt, och oerhört hedrande, att vi får möjlighet att fortsätta detta spännande projekt tillsammans med Castellum och Visma. Vi visste hela tiden att vi hade en stark idé, men eftersom de andra tävlingsförslagen också var väldigt bra tog vi aldrig ut något i förskott, säger Aron Aspenström från Tengbom.

Arkitekternas uppdrag har varit ett s.k. parallellt uppdrag, vilket innebär att de tre arkitektbyråerna fick presentera var sitt förslag på utformning av WeXO. Då samverkan ska genomsyra WeXO inleddes arkitekternas uppdrag med ett Innovationsfönster som arrangerades i samband med RISE. Syftet var idégenerering för såväl innehåll som utformning av WeXO och medverkade gjorde bl.a. Linnéuniversitet, Växjö kommun, besöksnäring, tech-bolag och entreprenörer.

Efter en omfattande utvärderingsprocess kunde bedömningsgruppen nu lämna besked om vem de ansåg bäst mötte de uppsatta kriterierna.Bedömningsgruppen utgjordes förutom representanter från Castellum och Visma av bl.a. stadsarkitekt Henrik Wibroe och kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje.

– Tengbom har skapat ett fantastiskt hus med fantastiskt innehåll, som kommer att vara betydelsefullt för Växjös utveckling. Stadsbyggnadsmässigt ett fint komplement till Regementsstaden och ett signum vid Växjös viktigaste infart. Volymerna har ett eget, vackert och enkelt formspråk, säger Henrik Wibroe.

– Det är ett mycket spännande och tilltalande förslag som väl speglar ambitionen med WeXO. Vi kommer nu jobba tätt tillsammans med Tengbom, IT-branschen och andra intressenter för att vidareutveckla och skräddarsy detta hus efter målgruppens behov och önskemål, säger Jenny Rungegård, Affärsområdeschef Castellum Växjö.

Tengboms visualisering av den ljusa och öppna ytan i markplan

En välkomnade entré där det finns plats för människor att stanna till och mötas

Huskroppen sedd från ovan, WeXO har potential att bli ett nytt landmärke i Växjö.

Intervju med Aron Aspenström från Tengbom

De tre välrenommerade arkitektbyråerna Arkitektbolaget, Henning Larsen och Tengbom var inbjudna att ge förslag till utformning av WeXO, den nya samlingsplatsen för digital innovation i Växjö. Nu har bedömningsgruppen meddelat att Tengbom får det fortsatta förtroendet att utveckla WeXO tillsammans med Castellum och Visma.

– Det känns helt fantastiskt, och oerhört hedrande, att vi får möjlighet att fortsätta detta spännande projekt tillsammans med Castellum och Visma. Vi visste hela tiden att vi hade en stark idé, men eftersom de andra tävlingsförslagen också var väldigt bra tog vi aldrig ut något i förskott, säger Aron Aspenström från Tengbom.

Hur gick tankarna när ni fick beskedet?
Vi har inte riktigt hämtat oss efter glädjebeskedet… Det var en komplex tävlingsuppgift, så vi är tacksamma för att juryarbetet lyckats väga in alla parametrar i sin bedömning. Men självfallet är det som sagt kul och hedrande för oss alla i teamet som jobbat hårt, men självklart också för Tengbom i stort. Lite pirrigt, det måste medges, eftersom det är nu projektet blir verklighet och allt ska falla på plats.

Vad hade ni för arkitektonisk tanke bakom ert förslag?

Då WeXO ska underlätta nätverkande och idéspridning har vår strävan varit att skapa många olika typer av mötesplatser i kvarteret, för såväl anställda som stadens invånare. Förutom kontorsarbetsplatser, med tillhörande platser för co-working, innehåller det nya kvarteret konferenslokaler, hörsalar, studios, restaurang och kafé. Vår ambition är att denna mix verkligen ska synas i byggnadernas utformning och på så sätt skapa ett unikt och levande kvarter som blir en naturlig länk mellan I11 och Arenastaden

Något särskilt du vill lyfta fram kring utformningen?

WeXO blir även en tydlig portalbyggnad och ett landmärke vid infarten till Växjö. Vi har därför strävat efter att ge byggnaderna starka och tydligt igenkännbara former där högbyggnadens träspånsbeklädda, svepande fasadband blir ett karaktärsskapande signum. Att byggnaderna bör ha mycket synligt trä, både interiört och exteriört, är något vi tror starkt på.

Hur ser ni att huset kommer att användas av alla som arbetar i eller besöker WeXO?

Uppdraget har varit tydligt att det ska vara ett unikt hus och samlingsplats för digital innovation. Så vår ambition är att huset ska kännas tillgängligt och öppet en stor del av dygnet, inte bara för de som jobbar här utan för alla Växjöbor. För den tillfällige besökaren ska det vara lätt att navigera i huset och för den som jobbar här mer permanent ska byggnaden vara logisk och lättanvänd. Smarta detaljer och rationella, flexibla och relativt enkla planlösningar sätter ramarna för framtidens kreativa och föränderliga arbetsplats samtidigt som byggnaden blir hållbar över tid.

Handslag med Tengbom, Castellum och Visma

Jenny Rungegård, Castellum och Jens Ahlstrand, Visma, tar i hand med Aron Aspenström och Patrik Ekenhill, Tengbom. I mitten stadsarkitekt Henrik Wibroe.

Film från Vernissagen med Aron Aspenström från Tengbom

Projektledare för WeXO Jenny Rungegård och Jens Ahlstrand talade inför ett fullsatt seminarium arrangerat av Expansiva Växjö. Att presentera en ny tech-hub för digitala innovatörer väcker intresse i en IT-stad som Växjö. I dialog med våra intressenter påbörjar vi nu arbetet med att fylla huset med innehållet.

Vi vill skapa ett community och en plats som kan innehålla allt det som ett techbolag behöver och vill ha, men kanske inte alltid har ekonomi eller utrymme att ha själva. Välkommen att höra av dig med just dina idéer! Vi har ambitionen att börja bygga hösten 2019 för att kunna ha inflyttning årsskiftet 2020/2021.

Vernissage inför stor publik – Så kan nya WeXO utformas

Under en vernissage på torsdagen den 27 september presenterade arkitektbyråerna Arkitektbolaget, Henning Larsen och Tengbom sina förslag på hur WeXO kan utformas.

– Det är tre skilda och oerhört spännande förslag som presenterats av arkitekterna. Uppdraget var att ge förslag på en byggnad som kan fungera som ett community för utbyte kunskapsintensiva

techbolag emellan, och det ställer såklart höga krav på arkitekterna, säger Jenny Rungegård, affärsområdeschef på Castellum Växjö. Vilken arkitektbyrå som kommer att få det fortsatta uppdraget att utforma WeXO presenteras under november. Bedömningsgruppen utgörs bland annat av representanter från Castellum och Visma, stadsarkitekten Henrik Wibroe och Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande.

Så här kommenterar de tre arkitektbyråerna sina bidrag:

Henning Larsen Architects

"Vi tror starkt på interaktioner mellan människor och vill ge användarna av huset en attraktiv arbetsplats där professionell och individuell utveckling växer tillsammans med arbetsplatsen och erbjuder en plats för kreativitet, samverkan och välmående, inte bara under arbetstid."

Vissualisering av Henning Larsens utformningsförslag

Arkitektbolaget

"Wexo är en investering i framtiden för Växjö som mötesplats och centrum för digital innovation. En hållbar investering för nya möten och positiva överraskningar."

Vissualisering av Arkitektbolagets utformningsförslag

Tengboms

"Högbyggnadens svepande fasadband med traditionellt träspån i kombination med högteknologiskt glas blir en karaktärskapande och igenkännbar markör både för Växjö stad och för WEXO - en port till staden lika väl som en symbol för innovation och framtid."

Vissualisering av Tengboms utformningsförslag

Se film från Vernissage

Innovationsfönster startskottet för WeXO

Tisdag 29 maj hölls det Innovationsfönster som blev startskottet för WeXO, den nya samlingsplatsen för IT-utveckling och innovation som Castellum och Visma vill skapa i Växjö.

Till dagen hade arrangörerna låtit handplocka ett trettiotal personer för att i workshopform generera idéer till såväl innehåll som utformning av WeXO.

– Eftersom målsättningen med WeXO är ett hus där nätverkande och idéspridning står i centrum vill vi att hela processen ska spegla detta. Visma avser bli en av många hyresgäster i huset och med WeXO vill vi flytta fram Växjös position som IT-stad, därför känns det helt rätt att vi valde detta upplägg för projektstart, säger Jens Ahlstrand, projektansvarig Visma Spcs.

Innovationsfönstret, som arrangerades i samverkan med RISE, blev startskottet för både projektet och arkitekternas uppdrag. Då Castellum och Visma vill att WeXO ska stärka Växjö ur ett större perspektiv bjöds även externa parter in till denna process. Deltagarna bestod förutom arkitektbyråerna som ska utforma huset bl.a. av representanter från Linnéuniversitet, Växjö kommun, besöksbranschen, IT-bolag och entreprenörer.

– Jag är oerhört nöjd med dagen, vi har fått så mycket idéer och tankar som vi kan vidareutveckla och applicera i WeXO. Inte minst fick arkitekterna en riktigt bra grund för sitt uppdrag. Utan tvekan var det blandningen av kompetenser som gav en så bred palett av idéer, säger Jenny Rungegård, Affärsområdeschef Castellum Växjö.

För ytterligare information kontakta gärna:
Jenny Rungegård, Affärsområdeschef Castellum Växjö, +46 72-229 22 44

Film från innovationsdagen

Castellums framgångsrika arbetsplatser

På Castellum utvecklar vi framgångsrika arbetsplatser som möter framtidens trender och utmaningar. För oss är begreppet Work for tomorrow centralt.

Det innebär att det är livspusslet, kollegorna och själva insidan av varje fastighet som betyder mest. Med denna insikt skapar vi nu WeXO i Växjö.

Se filmen om hur Castellum ser på morgondagens arbetsplats

Trender inom kontorsutveckling

Charlotte Vikström arbetar med utveckling av framgångsrika arbetsplatser. Omvärldsbevakning är en viktig del i uppdraget och här presenterar hon aktivitetsbaserade arbetsplatser och andra trender som är viktiga just nu.

Vilka trender är viktiga för framtidens kontorsarbetsplatser?

– Först och främst är det den mobila och smarta tekniken som gör att vi inte längre är bundna till en plats och vi hittar ständigt nya effektiva arbetssätt. Organisationer är dessutom i ständig och allt snabbare förändring eftersom omvärlden hela tiden ställer nya krav. Vi har också ett generationsskifte på arbetsmarknaden, samtidigt som vi lägger ökad vikt vid hållbarhetsfrågor – ekonomiska, ekologiska och sociala.

Hur påverkar teknikutvecklingen framtidskontoret?

– Idag kan vi göra vårt jobb oavsett var vi befinner oss. Arbete är inte längre att likställa med åtta timmars närvaro på en plats utan handlar om att utföra en uppgift och det kan ske var och när som helst. Arbete är något man gör – inte ett ställe man är på.

Om vi kan utföra vårt arbete var som helst, behöver vi då kontor?

– Jag tror inte att kontoret kommer att försvinna men jag tror att kontorets viktigaste uppgift i framtiden istället blir att vara en mötesplats, ett ställe där vi interagerar med andra och skapar vår plattform för organisationsutveckling. Allt mer arbete sker idag i olika former av samarbeten och då behövs en fysisk plats för detta. Allt fler arbetsgivare förstår också kontorets roll som plattform för att bygga kultur och varumärke i organisationen, inte minst som ett konkurrensmedel i jakten på de bästa medarbetarna.

Vad betyder den nya generationens intåg på arbetsmarknaden för arbetsplatsens utveckling?

– Nya generationer kommer till arbetslivet med en vana av nya arbetssätt och framförallt nya sätt att kommunicera. Valfrihet, enkelhet, snabbhet, dubbelriktad kommunikation, nätverkande och kompetensbyggande är en naturlig del av deras vardag. Jag som växte upp på 80-talet hade länge en stereotyp bild av ett kontor. Min familj hade som många andra ett hemmakontor i gillestugan med skrivbord, hyllor och skrivmaskin. Jämför det med hur dagens föräldrar sitter i soffan och svarar på jobbmejl i mobilen. Detta påverkar förstås vilka förväntningar dagens unga har på sin arbetsplats.

Hur påverkar trenderna Castellums utveckling av kontorslösningar?

– Vi vill att våra hyresgäster ska bli framgångsrika i våra lokaler. Då måste vi våga tänka nytt och långsiktigt. För att möta den allt snabbare förändringstakten behöver vi flexibla kontorslösningar som lever, utvecklas och snabbt kan ställas om. Den mobila tekniken innebär att vi kan röra oss fritt och då kan vi skapa kontor med olika miljöer som på bästa sätt stöttar olika typer av arbetsuppgifter. Ett lokalprojekt handlar om så mycket mer än ljudabsorbenter och skärmar. Det handlar ytterst om människor; om beteenden, attityder och drömmar. På Castellum vill vi vara ett stöd för våra hyresgäster och tillsammans med ta ett grepp om helheten och hjälpa dem att framtidssäkra sin lokalinvestering.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser är på stark frammarsch. Vad är det?

– Det innebär att vi utformar arbetsplatsen efter var och hur medarbetarna vill arbeta för dagen. Vi utgår från vad man egentligen gör: pratar i telefon, sitter i möten, koncentrationsarbetar eller arbetar i projekt. Utifrån det skapas miljöer som möter de olika behoven. Resultatet blir ofta en kombination av exempelvis platser i öppna landskap för aktivt arbete, tysta rum och zoner för koncentrationsarbete, olika typer av mötesplatser för samarbete samt fåtöljer och soffor för mer avslappnat arbete.

– I ett aktivitetsbaserat kontor har man få eller inga fasta arbetsplatser. Det innebär att det finns en spännvidd när det gäller hur många som får plats. När man mäter beläggningsgraden i ett tjänsteproducerande företag så är den ofta kring 50 %. Om man överger tanken på att alla ska ha ett eget stort skrivbord med en stor förvaring bakom ryggen kan man frigöra utrymme för att skapa andra ytor som stöttar olika typer av arbete.

Vilka är fördelarna med aktivitetsbaserade arbetsplatser?

– Några av fördelarna är att ytorna kan nyttjas på ett effektivare sätt. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är flexibel och kräver oftast inga ombyggnationer för att möta omorganisationer eller nyanställningar. Det finns fler typer av miljöer än i det traditionella kontoret. Vi människor är olika och vi har olika behov för att kunna prestera ett bra arbete. Medarbetarnas möjlighet att fritt välja mellan olika miljöer gynnar välmåendet. Att gå från det personliga till det gemensamma är en annan parameter som bidrar till samarbete och ökad kunskapsspridning. I det aktivitetsbaserade kontoret är det många som tar ut svängarna lite och nyttjar design, färg och form för att skapa en attraktiv arbetsmiljö med ett uttryck som profilerar verksamheten, det tycker jag är roligt och visar på ett nytänk som är uppfriskande.

Vilka är nackdelarna med aktivitetsbaserade arbetsplatser?

I ambitionen att blanda människor från olika avdelningar på kontoret finns risken att gamla gemenskaper rivs upp. Vissa upplever detta som otryggt. Teknikstrul som försvårar det mobila arbetssättet är en annan fälla. Och medarbetare som arbetar med mycket papper upplever ofta att det tar för mycket tid att städa undan varje dag. Omställningen är ibland stor, särskilt för medarbetare som har behov av trygghet och en ovana vid förändringar. Det är viktigt att ta oron på allvar och inte vifta bort den.

Vilken lösning är den bästa enligt Castellum?

Jag är övertygad om att varje arbetsplats måste göra sin alldeles egna förändringsresa. Det brukar inte bli lyckat om man tar genvägen och kopierar någon annans lösning rakt av. Därför förespråkar jag aldrig en viss lösning. Aktivitetsbaserat är bra för vissa, andra fungerar bäst i till exempel enskilda rum. Det vi på Castellum erbjuder våra kunder är kompetensen och vanan av olika sorters lokalprojekt. Vi hjälper till i hela förändringen och har resurser att genomföra alla aktiviteter som kan krävas för att skapa en framgångsrik arbetsplats.

WeXO – En plats som attraherar kompetens och skapar kunskapssmitta

Projektet har fått namnet WeXO, en passning till kortformen av Växjö, där We står för den kreativa och innovativa samverkan som ska genomsyra huset. Målet är att stärka Växjös position som it-stad och underlätta rekrytering.

Med över 800 it-bolag och 5 000 IT-relaterade jobb är Växjö idag ett digitalt och tekniskt kunskapskluster, även sett ur ett globalt perspektiv. Men det finns hinder för regionens utveckling. Arbetskraft. Det ska vi ändra på genom att skapa en levande plats som kan locka fler talanger och innovativa företag till Växjö.

Växjö är ett starkt it-fäste och it-sektorn en av de största näringarna. Genom att flytta fram Växjös position som it-stad ska vi underlätta rekrytering i branschen. Men även skapa en plats för framtida tillväxt och innovation, där många företag och entreprenörer involveras.

Community Driven Ideas

WeXO blir inte bara ett hus eller en plats, det blir ett community som underlättar nätverkande, idéspridning och kunskapsutbyte. Målgruppen är kunskapsintensiva tech-bolag som ser värdet i att dela med sig av kunskap och utbyta idéer med andra företag. Såväl det nystartade lilla företaget, som större etablerade bolag kan utvecklas i den här miljön. Det är en strategisk satsning som befäster Växjös starka position inom it och den digitala sektorn.

Vi ser flera andra fördelar med att samla tech-branschen. Inte minst för att vi skapar en plattform för innovation, ökar samverkan och utbytet bolagen emellan, men även bygger en naturlig arena för event i branschen i Växjö.

Daniel de Sousa, vd för Visma Spcs, intervjuades i samband med pressträffen. Läs intervjun i sin helhet här nedan.

Intervju med Daniel de Sousa, vd Visma

Det finns två aspekter som gör att Visma vill göra denna satsning. Den ena är att vi fortsätter växa, både organiskt och genom förvärv. Senaste förvärvet är Bluegarden och vi börjar nu bli trångbodda.

Det andra är att marknaden förändras drastiskt, digitaliseringen sveper över landet som en våg av möjligheter och utmaningar. Bara inom några år så är 50 procent av marknaden, både våra kunder och de vi ska attrahera som medarbetare, digitala natives som är födda med en smartphone i handen. Det är en generation som är uppkopplade, de är mobila och de är samarbetsorienterade. De ställer helt andra krav på både faciliteter och att man som företag har maximalt inflöde av idéer, kraft och innovation.

Vi behöver skapa en arbetsplats som tar höjd för möjligheterna, utmaningarna och 2020-talet. Ett hus som omfamnar digital teknik, en mötesplats som skapar

maximal möjlighet till samverkan, idéinflöde och samskapande. Vi tror att det är framtiden för de absolut mest framgångsrika företagen, att man inte står ensam utan samarbetar över branschområden, domänområden och andra gränser.

Visma har en ambition och fortsätta ta ansvar för att utveckla Växjö och den här regionen till en plats där IT och digitalisering kan fortsätta frodas. Det här är inget Visma-hus, Castellum och Visma är möjliggörarna för WeXO, vilket är en väldigt viktig utgångspunkt. Vi tror att detta kommer att gynna regionen och befästa vår position som Sveriges näst största IT-stad och attrahera fler kvalificerade, ambitiösa människor till den här regionen. Det ser vi verkligen fram emot!"

+46 70 335 86 84, Daniel de Sousa daniel.de.sousa@visma.com

Intervju med Jens Ahlstrand, Visma

Vi ska bli första hyresgäster – intervju med Jens Ahlstrand, Visma

Vi tror att nya idéer och företagande är nycklarna till en hållbar framtid. Många av oss på Visma driver själva företag och förstår vad det innebär att få förverkliga sin idé och sitt företag. Vår drivkraft är viljan att ständigt förbättra och förändra. Därför är vi med och revolutionerar både småföretagens och redovisningsbranschens vardag med smarta lösningar som möjliggör för dem att ägna sig åt det som betyder mest för just dem. För oss är det viktigt att leva som vi lär och därför är det självklart för oss att samarbeta med andra. Vi är både partner och den första hyresgästen i Castellums satsning WeXO – en ny plats för innovation och it-utveckling i Växjö.

Varför är WeXO ett projekt som passar Visma så bra?

Vi brinner för företagande i alla dess former och är övertygade om att modern teknik och erfarenhetsutbyte gynnar alla typer av företag. Stora som små. Vi på Visma pratar mycket om att lära av andra och varandra och ta tillvara alla de fantastiska möjligheter som digitaliseringen innebär. Nu går vi från ord till handling.

Vad skulle du säga är nyckeln bakom en lyckad organisationsutveckling?

Transparens och engagemang. Att vara öppen med de utmaningar som står för dörren och samtidigt involvera medarbetarna. Förändring är i grunden något positivt eftersom det leder till att vi utvecklas. Både som individ och företag.

Visma är känt för sitt engagemang kring trivsel och personalens välmående, på vilket sätt tror du att WeXO ytterligare kan stärka detta arbete?

Det vi gör på jobbet varje dag är viktigt både för landets småföretagare och oss andra som bor och lever i Sverige. Vi gör det tillsammans och har roligt på vägen. WeXO kommer att bygga på lagandan ytterligare och ge våra kunder en bättre och mer modern upplevelse av Visma.

Hur ser du på möjligheten att få in andra företag under samma tak där ni flyttar in?

Vi tror att potentialen är stor. Vi är många inom it-sektorn som står inför samma utmaningar och förändringar. Att både få lära av varandra och bidra till att Växjö blir det självklara valet för talanger inom vår bransch, det vill man inte gå miste om!

Bild från presskonferensen om Wexo, med på bilden är Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö, Daniel de Sousa, VD Visma Spcs och Jenny Rungegård, Affärsområdeschef Castellum Växjö

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö, Daniel de Sousa, vd för Visma Spcs och Jenny Rungegård, Affärsområdeschef på Castellum Växjö medverkade på presskonferensen som hölls den 2 maj.

Tre arkitektbyråer ger förslag på utformning av IT-nav i Växjö

Castellum låter de välrenommerade arkitektbyråerna Arkitektbolaget, Henning Larsen och Tengbom ge förslag till utformning av det planerade IT-navet WeXO i Växjö.

Startskottet för uppdraget går 29 maj i ett Innovationsfönster där parter med olika kompetens samverkar för att ge input till projektet.

Arkitekterna arbetar i s.k. parallella uppdrag, vilket innebär att de tre arkitektbyråerna kommer att få presentera var sitt förslag på utformning av WeXO. Bedömningsgruppen utgörs förutom representanter från Castellum och Visma av bl.a. stadsarkitekt Henrik Wibroe och kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje. Bedömningen görs september/oktober då även en vernissage för allmänheten kommer att hållas.

– Jag är väldigt nöjd och stolt över uppställningen av arkitektbyråerna, det är en spännande bredd och erfarenhet bland deltagarna. Jag tror att vi kommer att få se en stor idérikedom och kreativitet i de kommande förslagen, säger Jenny Rungegård, Affärsområdeschef Castellum Växjö.

Innovationsfönstret, som arrangerades av Castellum och Visma i samverkan med RISE, blev startskottet för både projektet och arkitekternas uppdrag. Syftet med innovationsfönstret var att generera idéer och hitta nya lösningar i såväl innehåll som utformning av WeXO. Medverkade gjorde bl.a. Linnéuniversitet, Växjö kommun, Växjö & Co, IT-bolag och entreprenörer.

Hälsocertifiering enligt WELL

Castellum har som första fastighetsbolag i Norden börjat certifiera byggnader enligt WELL Building Standard, en ny internationell standard som tar ansvar för människors hälsa och välbefinnande. Nu kan även Växjö få sin första WELL-certifiering.
– Idag när miljöcertifiering är ett baskrav är det dags för oss att ta nästa steg i form av WELL, där byggnaden blir ett medel för att främja människornas hälsa, välmående och prestation. Eftersom grunden i WeXO är samverkan och utveckling med människan i fokus känns WELL-certifieringen extra självklar just här, säger Jenny Rungegård, affärsområdeschef Castellum Växjö.

Bygger på forskning

WELL-certifieringen bygger på vetenskapliga studier och utgår från sju delar som samtliga påverkar hälsan. Fyra av dessa – luft, vatten, ljus och ljud – uppfylls till stor grad i dagens nyproducerade fastigheter. Men de tre övriga – kost, motion och välbefinnande – är unika för denna nya certifieringsmetod. – Medarbetarna är den viktigaste pusselbiten i vår utveckling och tillväxt. Därför är det självklart för oss att bidra aktivt till deras välmående och hälsa.

Att byggnaden för vår framtida arbetsplats WELL-certifieras är något vi är både glada och stolta över, säger Jens Ahlstrand, Executive Support Manager på Visma Spcs.

– Det som utmärker en WELL-certifierad byggnad är att alla delar i både bygg och gestaltning uppfyller en mängd olika krav kopplade till vår hälsa, exempelvis får man inte bygga in några material som släpper ut gifter eller emissioner. Men det handlar också om mjuka parametrar som att designen har hämtat inspiration från naturen i form av växter och naturliga material, att gestaltningen ska stimulera till vardagsmotion samt att det ska erbjudas hälsosam kost, säger Charlotte Vikström, kontorsexpert Castellum.

Läs mer

Är du intresserad av att fördjupa dig i WELL finns det ett antal olika källor att välja mellan. Googla begreppet eller läs om ett spännande pilotprojekt i London, Cundall Office. Hos Cundall Office blev resultatet av certifieringen bl.a. 50% lägre sjukfrånvaro och 27% mindre personalomsättning!