• Interior

WeXO – Växjö

WeXO- Växjös community för nätverkande och idéspridning

WeXO är en mötesplats där kunskapsintensiva bolag kan samverka och utbyta idéer, med moderna och flexibla arbetsplatser som fokuserar på välmående medarbetare. Läs gärna mer på wexo.se.

Visionen är att skapa ett småländskt Silicon Valley.

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Jenny Rungegård

Kan WeXO vara en plats för dig? Kontakta vår affärsområdeschef Jenny Rungegård för mer information. tel: 0470-72 77 33 e-mail: Jenny.Rungegard@castellum.se Gå till kontakt

Huskroppen sedd från ovan, WeXO har potential att bli ett nytt landmärke i Växjö.

Castellums framgångsrika arbetsplatser

På Castellum utvecklar vi framgångsrika arbetsplatser som möter framtidens trender och utmaningar. För oss är begreppet Work for tomorrow centralt.

Det innebär att det är livspusslet, kollegorna och själva insidan av varje fastighet som betyder mest. Med denna insikt skapar vi nu WeXO i Växjö.

Se filmen om hur Castellum ser på morgondagens arbetsplats

Hälsocertifiering enligt WELL

Castellum har som första fastighetsbolag i Norden börjat certifiera byggnader enligt WELL Building Standard, en ny internationell standard som tar ansvar för människors hälsa och välbefinnande. Nu kan även Växjö få sin första WELL-certifiering.

– Idag när miljöcertifiering är ett baskrav är det dags för oss att ta nästa steg i form av WELL, där byggnaden blir ett medel för att främja människornas hälsa, välmående och prestation. Eftersom grunden i WeXO är samverkan och utveckling med människan i fokus känns WELL-certifieringen extra självklar just här, säger Jenny Rungegård, affärsområdeschef Castellum Växjö.

Bygger på forskning

WELL-certifieringen bygger på vetenskapliga studier och utgår från sju delar som samtliga påverkar hälsan. Fyra av dessa – luft, vatten, ljus och ljud – uppfylls till stor grad i dagens nyproducerade fastigheter.

Men de tre övriga – kost, motion och välbefinnande – är unika för denna nya certifieringsmetod. – Medarbetarna är den viktigaste pusselbiten i vår utveckling och tillväxt. Därför är det självklart för oss att bidra aktivt till deras välmående och hälsa.

Läs mer

Är du intresserad av att fördjupa dig i WELL finns det ett antal olika källor att välja mellan. Googla begreppet eller läs om ett spännande pilotprojekt i London, Cundall Office. Hos Cundall Office blev resultatet av certifieringen bl.a. 50% lägre sjukfrånvaro och 27% mindre personalomsättning!