Castellum finns där företag och städer växer

Läs mer om Castellum

Senaste betalkurs

2015-03-02 18:00

Kalendarium

19 mars 2015
Årsstämma 2015

Om Castellum

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på totalt 38 miljarder kronor. Du möter oss i fem starka tillväxtregioner i södra Sverige och Danmark. Vi är inriktade på kommersiella fastigheter och driver verksamheten genom sex helägda dotterbolag med totalt 300 medarbetare.

Läs mer om våra dotterbolag

Årsstämma 2015

Årsstämma i Castellum AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 19 mars 2015 kl 17.00 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.  

Anmälan årsstämma

Söker du lokal?

Besök då den gemensamma webbplatsen objektportalen där du finner alla Castellumkoncernens lediga lokaler samlade på ett och samma ställe.

 

Gå till objektportalen