VÄLKOMMEN TILL CASTELLUM!

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 39 miljarder kronor och utgörs av kommersiella lokaler.

Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem svenska tillväxtregioner; Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellumaktien är registrerad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

 

Senaste Betalkurs

Senast uppdaterad:
2014-04-23 15:30

Senaste rapport

Årsredovisning 2013

2014-02-03 17:02

Kalendarium

16 juli 2014
Halvårsrapport januari-juni 2014

Kalendarium