Castellum finns där företag och städer växer

Läs mer om Castellum

Senaste betalkurs

Pressmeddelande

06 oktober 2015, 09:00

Kalendarium

15 oktober 2015
Delårsrapport jan-sept 2015, ca klockan 13

Om Castellum

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på totalt 40 miljarder kronor. Du möter oss i fem starka tillväxtregioner i södra Sverige och Danmark. Vi är inriktade på kommersiella fastigheter och driver verksamheten genom sex helägda dotterbolag med totalt 300 medarbetare.

Läs mer om våra dotterbolag

Hållbart företagande

Hållbarhet har alltid varit en naturlig del av Castellums verksamhet och något vi ser som en framgångsfaktor.

Söker du lokal?

Besök då den gemensamma webbplatsen objektportalen där du finner alla Castellumkoncernens lediga lokaler samlade på ett och samma ställe.