Værdier og adfærdskodeks

Tillid er Castellums vigtigste kapital. Og vores fælles værdier er generelt vigtige, uanset om vi står over for kunder, aktører på kapitalmarkederne eller andre interessenter.

Værdier

Tillid er Castellums vigtigste kapital. Og vores fælles værdier er generelt vigtige, uanset om vi står over for kunder, aktører på kapitalmarkederne eller andre interessenter.

Værdierne er vigtige i forhold til:
at skabe ansvarlig vækst
god viden om det lokale marked
at handle langsigtet
hele tiden at forbedre og udvikle.

Castellum handler langsigtet og stræber efter at skabe langsigtede relationer med både kunder og andre samarbejdspartnere. Castellums medarbejdere er ambassadører for virksomhedskulturen, og medarbejdernes måde at handle på er derfor afgørende for, hvordan virksomheden opfattes. Castellum har en stærk virksomhedskultur, hvilket bl.a. afspejler sig i kundetilfredshedsindekset.

Adfærdskodeks

Vores adfærdskodeks udgør grundlaget for, hvordan Castellums medarbejdere skal optræde, både over for hinanden og over for kunder og andre eksterne aktører. Adfærdskodeksen er baseret på Castellums værdier og principperne i FN’s Global Compact og anviser Castellums holdning til menneskerettigheder, arbejdsvilkår, forretningsetik og information. Castellum skal yde god service, følge love og bekendtgørelser, optræde ikke-diskriminerende samt tilbyde et godt arbejdsmiljø og god sikkerhed. Desuden er der fokus på ligestillingsforhold.

Castellum har en separat adfærdskodeks for leverandører.

Castellum har aktiviteter i Sverige og Danmark og overholder begge landes love og bestemmelser om bl.a. arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og organisationsfrihed. Castellums personalehåndbog behandler spørgsmål som arbejdsmiljø, ligestilling, lønninger, pensioner og tjenestebiler.

Der udfoldes i hele koncernen en forebyggende indsats i forbindelse med etik og bekæmpelse af korruption, og her drøftes vores adfærd i de forskellige situationer, som kan opstå i hverdagen. Det er et vigtigt aspekt, at alle medarbejdere forstår og følger vores adfærdskodeks.

Castellum har en whistleblower-funktion, som har til formål at registrere, når der sker noget uretmæssigt. Funktionen skal hjælpe både medarbejdere og eksterne parter, så de kan handle rigtigt.