Gå till huvudinnehåll

Lokal närvaro

Castellum har lokal närvaro i attraktiva tillväxtregioner i Sverige samt Köpenhamn och Helsingfors. Den lokala närvaron skapar närhet till hyresgästerna. Castellum har dessutom exponering mot den norska marknaden via intressebolaget Entra. Att finnas på plats gör att Castellum har god kännedom om marknaden och kan erbjuda lokaler som är anpassade efter hyresgästernas behov, ge god personlig service och lämna snabba besked.

Verksamhetens tre olika områden

Förvaltning

Genom kundnära förvaltning som bygger på affärsmässighet, hållbarhet och innovation bidrar vi till att våra hyresgäster når sina affärsmål.

Projektutveckling

Castellum ska kontinuerligt investera i befintligt bestånd och utveckla nytt, vilket ger en kvalitetsförflyttning till ett mer hållbart och värdesäkert bestånd samt ökad intjäningsförmåga. Därtill ska Castellum vara en aktiv aktör som bidrar till städers utveckling och tillväxt.

Transaktion

Kontinuerlig utveckling av fastighetsbeståndet för att stärka Castellums position som den ledande aktören i attraktiva nordiska tillväxtregioner.

Vi finns i attraktiva tillväxtregioner

Castellum äger kontors- och logistikytor i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Fastigheterna är belägna från citylägen till välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service. Vi arbetar långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna genomförs i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av såväl utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter.

Med fokus på hållbar stadsutveckling

Vår roll som stadsutvecklare bidrar till att bygga Europas grönaste städer, samtidigt som vi erbjuder våra kunder och deras medarbetare att tillvarata digitaliseringens möjligheter och hur det stöttar livspusslet. Som samhällsbyggare är en viktig del av Castellums verksamhet att på olika sätt bidra till en långsiktig och hållbar stadsutveckling. Hållbar stadsutveckling innebär att utveckla med fokus på hållbarhet, hälsa, integration och det innebär också utveckling av både nya och befintliga områden.

Visionsbild av området med Globen i bakgrunden.
Person som står vid en cykel.
Två personer vid ett bord.
En man i en soffa med dator i sitt knä.

Senaste nytt

Relaterat