Drönarbild över Hagastaden i Stockholm.

Så bidrar vi till en hållbar stadsutveckling

Att på olika sätt bidra till hållbar stadsutveckling är en viktig del av Castellums verksamhet. Alla investeringar sker utifrån ett hållbart perspektiv, vi har ett ambitiöst hållbarhetsprogram och miljöcertifierar alla nybyggnationer och större ombyggnationer. Vi medverkar också i olika citynätverk, företagarföreningar och andra sociala sammanhang för en trygg och hållbar utveckling av de städer där vi har verksamhet.

Exempel på stadsutvecklingsprojekt

Exempel på större byggprojekt

Hållbarhet en naturlig del i alla våra utvecklingsprojekt

Castellum arbetar för att alla nybyggnadsprojekt ska miljöcertifieras. Den vanligaste certifieringen är Miljöbyggnad, där nybyggnadsprojekt för kontor ska uppnå nivå Guld och logistik ska uppnå nivå Silver. Castellum arbetar också med att skapa lokaler med fokus på hälsa och välmående för hyresgästerna där vissa projekt, exempelvis GreenHaus i Helsingborg certifieras enligt WELL.

Tillsammans gör vi skillnad

Samarbete pågår kontinuerligt med olika parter för att driva utveckling, ta del av kunskap om ny teknik och utbyta erfarenheter. Castellum är exempelvis medlemmar i följande organisationer: EPRA Sustainability Committee, GRESB Benchmark Committee, Energimyndighetens Beställargrupp för lokaler (BELOK), CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) vid Chalmers tekniska högskola och Sweden Green Building Council. Därtill har bolaget ett nära samarbete med lokala energibolag, renhållningsbolag och universitet och högskolor.

Relaterat