Castellum är nära och närvarande på starka tillväxtregioner i Sverige och i Köpenhamn