Castellum är nära och närvarande på starka tillväxtregioner i Sverige, Köpenhamn och Helsingfors