Castellum är nära och närvarande på 17 orter i Sverige och i Köpenhamn