Malmö

Malmö är med sina drygt 320 000 invånare Sveriges tredje stad och växer snabbt. Det är en ung stad där nästan halva befolkningen är under 35 år. En tredjedel av kommunens invånare är födda i utlandet med ursprung i 177 länder. Endast New York, London och Washington har en mer diversifierad befolkning.

Våra lediga lokaler i Malmö
Våra lediga kontor i Malmö
Våra lediga lager och logistiklokaler

Näringslivet i Malmö har genomgått stora förändringar de senaste 25 åren. Stora industrier – till exempel Kockums varv – har ersatts med små och medelstora företag. IT-sektorn växer liksom antalet anställda inom handel. Aldrig tidigare har så många som nu – 163 000  personer – haft sin arbetsplats i Malmö.

Tillkomsten av Öresundsbron år 2000 har förändrat förutsättningarna och skapat en gemensam arbetsmarknadsregion tillsammans med Själland på den danska sidan om sammanlagt 3,9 miljoner människor. När Fehrman Bält-förbindelsen mellan Tyskland och Danmark färdigställs växer regionen till en av norra Europas största. Här finns Malmö Högskola med 24 000 studenter, etablerad 1998 och nu på väg att få universitetsstatus.

Malmö genomgår också en snabb utveckling vad gäller stadsbilden. Castellum är en av de största ägarna av kommersiella fastigheter i Malmö och möjligheten att finna lediga lokaler i vårt bestånd finns bland annat i stadens största företagsområde Fosie. Allt mer fokus riktas mot det hållbara Hyllie i vilket Castellum nu planerar att bygga Eminent – Nordens första hälsocertifierade byggnad. Utbyggnaden av Västra Hamnen har beskrivits ett lapptäcke av arkitektoniska stilar och dessutom en förebild i ekologiskt tänkande. Nästa utvecklingsområde kommer att bli Nyhamnen intill centralstationen där Castellum har goda utsikter att vara med och skapa en del av framtidens Malmö med moderna kontor.