Hållbarhet

En förutsättning för ekonomisk tillväxt

Hållbarhet

Castellum tror på idén om ansvarsfullt företagande. Att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara lösningar.

Hållbarhetsarbetet har alltid varit en naturlig del av Castellums verksamhet. Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är det en självklarhet att bidra till utvecklingen av det hållbara samhället. Hålllbarhet brukar delas upp i tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

Innebär för Castellum bland annat att använda resurser som energi och vatten så klokt och effektivt som möjligt samt att både ny-, till- och ombyggnationer byggs med hög miljöstandard.

Koncernens energiförbrukning har minskat med nästan en tredjedel på 10 år.

Social hållbarhet

Handlar om att långsiktigt utveckla ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum. Det betyder att vi vill vara en engagerad part på de orter och i de regioner där vi är verksamma och samverkar med kunder, kommuner och andra samarbetspartners. Vi samarbetar med skolor och universitet och erbjuder ungdomar lärlingsplatser och sommarjobb. Och – naturligtvis – värnas det om våra egna medarbetare.

Ekonomisk hållbarhet

Handlar om att säkra den långsiktiga tillväxten samtidigt som vi skall minimera konsekvensen för ekologisk och social hållbarhet. Vår långsiktiga hållbarhetsstrategi ger en naturlig grund för ekonomiskt hållbar tillväxt.

Samhällsnytta är lönsamt. Vi visar våra intressenter, bland annat hyresgäster och investerare, att Castellums systematiska hållbarhetsarbete skapar värde.
Elland, Filip

Elland, Filip

Hållbarhetschef