Hållbarhet

Nordens mest hållbara fastighetsbolag

Castellum är nordens mest hållbara fastighetsbolag och hållbarhetsarbetet är fullt integrerat i verksamheten och präglar såväl ägande, förvaltning, utveckling av fastighetsportföljen som våra kundrelationer, medarbetare och finansiering. Castellum tror på idén om ansvarsfullt företagande. Att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara lösningar. Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är det en självklarhet att bidra till utvecklingen av det hållbara samhället.

Hållbarhet brukar delas upp i tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

Innebär för Castellum bland annat att använda resurser som energi och vatten så klokt och effektivt som möjligt samt att både ny-, till- och ombyggnationer byggs med hög miljöstandard.

Social hållbarhet

Handlar om att långsiktigt utveckla ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum. Det betyder att vi vill vara en engagerad part i de städer där vi är verksamma och samverkar med kunder, kommuner och andra samarbetspartners. Vi samarbetar med skolor och universitet och erbjuder ungdomar lärlingsplatser och sommarjobb. Och – naturligtvis – värnas det om våra egna medarbetare.

Ekonomisk hållbarhet

Handlar om att säkra den långsiktiga tillväxten samtidigt som vi skall minimera konsekvensen för ekologisk och social hållbarhet. Vår långsiktiga hållbarhetsstrategi ger en naturlig grund för ekonomiskt hållbar tillväxt.

Castellums senaste hållbarhetsredovisning finns tillgänglig i Årsredovisning 2021. (PDF-dokument, 14,7 MB)

En hållbar hyresvärd

Vem ansvarar för att kontoret är hållbart, och hur kan vi bidra till våra hyresgästers hållbarhetsmål? Detta är några av de frågor vi ville få svar på i undersökningen bakom rapporten Hyresvärd och hyresgäst - tillsammans för hållbarhet.

Elland, Filip

Chief Sustainability Officer Elland, Filip