Så arbetar vi med hållbarhet

Eftersom bygg- och fastighetsbranschen står för en tredjedel respektive en femtedel av Sveriges avfall och utsläpp har det stor betydelse hur vi arbetar med hållbarhet. Dels har vi egna ambitiösa mål. Vi jobbar också i nära partnerskap med andra och engagerar oss i hyresgästernas och myndigheternas klimatplaner och policyer, för att tillsammans med dem få bättre genomslag för våra insatser. Utöver det står Castellum bakom internationella överenskommelser såsom Parisavtalet och visar ledarskap för att branschen i sin helhet ska minska sin klimatpåverkan.

Några av våra 23 ambitiösa hållbarhetsmål

  • 100 % icke-fossil energi
  • Klimatneutralitet senast 2030
  • Återbruk i alla projekt
  • 50 % av fastighetsportföljen ska vara hållbarhetscertifierad

Senaste nytt inom Hållbarhet

Relaterat