Gå till huvudinnehåll

Så arbetar vi med hållbarhet

Eftersom bygg- och fastighetsbranschen står för en tredjedel respektive en femtedel av Sveriges avfall och utsläpp har det stor betydelse hur vi arbetar med hållbarhet. Vi har egna ambitiösa mål. Vi jobbar också i nära partnerskap med andra och engagerar oss i hyresgästernas och myndigheternas klimatplaner och policyer, för att tillsammans med dem få bättre genomslag för våra insatser. Utöver det står Castellum bakom internationella överenskommelser såsom Parisavtalet och visar ledarskap för att branschen i sin helhet ska minska sin klimatpåverkan.

Några av våra 21 ambitiösa hållbarhetsmål

  • 100 procent icke-fossil energi
  • Klimatneutralitet senast 2030
  • Återbruk i alla projekt
  • 50 procent av fastighetsportföljen ska vara hållbarhetscertifierad

Senaste nytt inom Hållbarhet

Relaterat