Gå till huvudinnehåll
Människor som samtalar i en soffgrupp.

Alla funktioner arbetar tillsammans

Vi hjälper företag att utvecklas och människor att växa. Genom verklig närhet till våra hyresgäster, innovation och kompetens skapar vi framgångsrika och hållbara arbetsplatser. Vi förvaltar och utvecklar lokaler för kontor, lager och logistik och har egna medarbetare på alla lokala marknader där vi verkar. Det gör att vi kan agera med personligt ansvarstagande vilket ger våra medarbetare möjlighet till stor delaktighet och personlig utveckling. Alla funktioner samarbetar tätt ihop och verkar för att vi ska vara Nordens ledande och mest hållbara kommersiella fastighetsbolag.

Din karriär hos oss

Har du erfarenhet inom ett specifikt område eller letar du efter nya utmaningar? Hos oss kan du arbeta inom följande arbetsområden:

Förvaltning Affärsutveckling & projekt Uthyrning Hållbarhet Treasury Investering & transaktion Affärsstöd

Förvaltning

Två personer tittar i en ipad.
Snabba beslut och bra service

Hållbar förvaltning

Hyresgästerna och fastigheterna är alltid vårt största fokus I vår förvaltningsorganisation.

Loungeyta med människor och en hund.

Förvaltning

Med hyresgästerna och fastigheterna i fokus ansvarar vi för förvaltningen av våra fastigheter. Våra förvaltningsteam jobbar tätt ihop och har alla kompetenser som krävs för att kunna leverera snabba beslut och bästa möjliga service genom hela affärsrelationen. Våra kommersiella förvaltare har kund- och resultatansvar och våra tekniska förvaltare säkerställer en effektiv och hållbar teknik i våra fastigheter. Vi har också egen driftpersonal som ser till att den dagliga driften fungerar. Vi arbetar tätt ihop med våra andra arbetsområden Uthyrning och Affärsutveckling & Projekt.

Exempel på roller:

 • Affärsområdeschef
 • Kommersiell förvaltare
 • Teknisk förvaltare
 • Biträdande förvaltare
 • Drifttekniker
 • Fastighetsansvarig

Affärsutveckling och Projekt

Visionsbild av fastighet.

Allt från mark till produktion

Vi hanterar allt från mark- och fastighetsförvärv till projektering och produktion.

Vi söker alltid nya projektmöjligheter

Affärsutveckling och Projekt

Inom dessa områden jobbar vi med att förädla Castellums fastighetsportfölj genom att skapa framtidens stadsmiljöer och arbetsplatser. Vi initierar, driver och optimerar projektpotential. Vi arbetar med allt från mark- och fastighetsförvärv, detaljplanprocesser, exploateringsfrågor, bygglov, projektering till produktion och sedan överlämning till vår förvaltning. Vi jobbar med projekt genom hela kedjan inom mer eller mindre alla kommersiella inriktningar, oftast i nära kontakt med slutkund. Vi söker ständigt efter nya projektmöjligheter i form av mark och byggnader i attraktiva lägen.

Exempel på roller:

 • Affärsutvecklare
 • Projektutvecklare
 • Projektchefer
 • Projektledare

Uthyrning

Tre personer samtalar vid ett bord.

Kundbehov i fokus

Våra kunder och deras behov är alltid vårt största fokus.

Två personer samtalar vid ett bord.

Uthyrning

Inom uthyrning har vi alltid hyresgästen i fokus och vi eftersträvar att skapa de bästa lokallösningarna utifrån deras behov och önskemål. Vi söker alltid hållbara lösningar, såväl ekonomiskt som ekologiskt och har ett nära samarbete med förvaltning, affärsutveckling och projekt under hela uthyrningsprocessen. I rollen som uthyrare arbetar du mot nya hyresgäster. Rollen är mångfacetterad och omväxlande, och kräver ett stort intresse för människor, en god säljförmåga och skicklighet inom förhandling. 

Exempel på roller:

 • Uthyrningschef
 • Uthyrare 
 • Projektuthyrare 
 • Uthyrningskoordinator

Hållbarhet

Integrerat hållbarhetsarbete

Castellum är Nordens mest hållbara fastighetsbolag och hållbarhetsarbetet är fullt integrerat i vår verksamhet.

Mötesrum med glasdörr och texten Energi.

Hållbarhet

Hållbarhetsteamet ska säkerställa att koncernens hållbarhetsarbete utvecklas i linje med våra mål att fortsatt vara Nordens ledande och mest hållbara kommersiella fastighetsbolag. Här finns alla kompetenser som krävs för att driva utvecklingsarbetet och för att engagera hela organisationen inom exempelvis ansvarsfull resursanvändning, utveckla ett hållbart och framtidssäkrat fastighetsbestånd samt inom sociala frågor som hälsa, välbefinnande och hållbart samhällsbyggande.

Exempel på roller:

 • Sustainability manager
 • Group sustainability manager
 • Chief sustainability officer

Treasury

Finansiering

Kapitalmarknadsfinansiering spelar en allt större roll i takt med att koncernen växer.

Två personer vid ett skrivbord.

Ett gott samarbete med storbankerna

Castellum samarbetar med samtliga svenska storbanker och även vissa nordiska kreditinstitut.

Treasury

Här hanteras koncernens lånefinansiering, likviditet, valuta och finansiella riskhantering. Strategi och analys är en viktig del av avdelningens verksamhet. På denna avdelning analyserar vi hur räntemarknaden, valutamarknaden och övriga makroekonomiska parametrar påverkar verksamheten. Koncernens upplåning sker primärt via obligationsmarknaden och banker.

På obligationsmarknaden är det framför allt fonder och försäkringsbolag som köper Castellums värdepapper. Castellum samarbetar med samtliga svenska storbanker och även vissa nordiska kreditinstitut. Avdelningen är en viktig och central funktion inom Castellums verksamhet.

Exempel på roller:

 • Finanschef
 • Finansanalytiker
 • Treasury controller
 • Team leader Finance
 • Treasury administrator

Investering/Transaktion

Transaktion, investering, värdering

Person som går uppför en trappa.

Investering/Transaktion

Som en central funktion driver vi bolagets fastighetstransaktioner och strategiarbete framåt. Vi ansvarar för att investeringsärenden processas och beslutas av vd/investeringskommitté och styrelse. Inom detta område har vi möjlighet att se fastighetsportföljen ur koncernens helhetsperspektiv där Castellum är unikt när det kommer till storlek, geografiska spridning och segmentsfördelning. Inom gruppen genomförs också koncernens värderingsarbete.

Exempel på roller:

 • CIO
 • Transaktionsprojektledare
 • Investeringsanalytiker
 • Värderingschef
 • Fastighetsvärderare

Affärsstöd

Människor i ett mötesrum.

Affärsstöd supportar hela organisationen

Tre personer har möte utomhus.

Affärsstöd

Det finns så mycket mer att jobba med på Castellum än det som direkt handlar om våra fastigheter och projekt. Inom Affärstöd arbetar vi med en rad olika områden för att stödja och supportera organisationen på bästa sätt i linje med Castellums värderingar och affärsmål.

Exempel på områden:

 • People & Culture
 • Ekonomi
 • Kommunikation & Marknad
 • IT
 • Juridik
Person som skriver på ett papper.
Tre personer samtalar vid ett bord utomhus.