Castellumaktien

Castellums mål är att bolagets aktie långsiktigt ska ge en konkurrenskraftig avkastning i förhållande till risk samt ha hög likviditet. Risknivån ska vara lägre än genomsnittet i branschen. Allt agerande ska utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget ska ha en frekvent, öppen och rättvisande redovisning till aktieägare, kapital- och kreditmarknaden samt till media, som underlättar en extern bedömning och värdering av företaget och aktien.

Aktieinformation

Totalavkastning

Avkastning för aktieägare, mäts med fördel i form av totalavkastning. Totalavkastning definieras som aktiekursutveckling inklusive återinvesterad utdelning. Avkastningen under en given period blir därmed aktiekursens utveckling med tillägg av de utdelningar som skett under perioden. Utdelningen beräknas som återinvesterad den dagen aktien handlas exklusive rätt till utdelning (x-dagen). Totalavkastning kan presenteras i procent eller i viss valuta.

Genomsnittlig årlig totalavkastning

Totalavkastning kan även uttryckas som ett årligt genomsnitt för en bestämd tidsperiod.

Justerad utdelning

Utdelningens värde justerat för emissioner och splittar. Exempel: År 2006 delas 10 kr per aktie ut till ägarna. År 2010 genomförds en split som ger ägarna 2 aktier för en gammal. Utdelningen om 10 kr 2006 beräknas om med hänsyn till att ägarna idag har dubbelt så många aktier jämfört med tidpunkten för utdelningen. Den justerade utdelning blir i exemplet 5 kr per aktie.

Handel och instrument

För information om handel och olika instrument hänvisas till Nasdaq OMX Nordics webbplats.

Relaterat