Gå till huvudinnehåll
Människor kring ett bord med datorer.

Castellumandan

Vissa kallar det kultur, andra för kärnvärden eller rent av vår personlighet. Vi kallar det Castellumandan. Den styr hur vi är mot våra kunder, mot varandra och mot vår omvärld. Och den leder oss mot vår vision: En värd bortom det förväntade.

Affärsmässiga

Vi brinner för att göra affärer. Vi har kunden i fokus och håller vad vi lovar. Att vara affärsmässig är att vara både nytänkande och lång­ siktig. Våra kundrelationer varar ofta år efter år och ibland i flera decennier. Det kräver extra omsorg och eftertanke för att utveckla och förbättra vårt erbjudande. Vi strävar efter att behålla och ha de nöjdaste kunderna och de mest kompetenta kollegorna. Det kallar vi affärsmässiga och hållbara relationer.

Engagerade

Vi är hängivna vårt uppdrag och stöttar varandra. Att vara engagerad är att bry sig, att vara framåtlutad och ”onöjd”. Vi har kul på jobbet och strävar alltid efter att göra saker lite bättre. Få kunden lite nöjdare, kollegan lite stoltare och omvärlden lite mer imponerad. Det gör vi genom att tillsammans ta ansvar för våra relationer och vårt agerande.

Modiga

Vi vågar tänka nytt och utvecklar hållbara lösningar bortom det för­ väntade. Att vara modig är att ifrågasätta och förändra till det bättre. Att vägra luta sig tillbaka och hoppas att någon annan löser problemen. Det gör vi genom att utmana oss själva, våra kunder, varandra, och vår omvärld. Vi är nyfikna, öppna och vågar vara först.

Castellum som arbetsgivare

Öppen kultur

För oss är det viktigt att medarbetarna känner sig inkluderade och uppskattade. Vi vill att alla ska uppmuntras att utvecklas och vara sig själva. Mångfald, jämställdhet och inkludering är en självklarhet. Mår man bra presterar man bra, därför värnar vi om medarbetarnas hälsa och välmående.

Gemensamma värderingar

Vår Castellumanda styr hur vi är mot våra hyresgäster, mot varandra och mot vår omvärld för att skapa en tydlighet kring riktning och mål. Castellumandan bygger på våra gemensamma värderingar, vår syn på hur vi ska agera för att nå vår vision. Kontinuerliga dialoger om förväntningar och återkoppling hjälper våra medarbetare att utvecklas och prestera.

I framkant

Utvecklingen i branschen går fort och för att Castellum ska ligga i framkant pågår ständigt arbetet med att säkra rätt kompetens, utveckla medarbetare för att möta nya utmaningar och attrahera ny kompetens.

Framgångsrikt samarbete

Genom att fokusera på medarbetarnas styrkor utvecklas det bästa hos var och en som i sin tur leder till framgång för Castellum. Tillsammans skapar alla medarbetare på Castellum en gemensam kultur där framgångsrikt samarbete skapar en värd utöver det förväntade.

En engagerad arbetsgivare

Coachning, tydliga mål och löpande feedback

Ledarskapet på Castellum präglas av coachning, tydliga mål och löpande feedback och vi tror att en kontinuerlig dialog mellan medarbetare och ledare är avgörande för hur engagerade vi är på arbetsplatsen.

Vi tror också på att i ett så tidigt skede som möjligt fånga upp signaler i organisationen för att sedan kunna rikta insatserna därefter. Därför mäter vi kvartalsvis våra medarbetares engagemang och välmående för att på bästa sätt kunna följa trender, se vilka våra styrkor är och vad vi kan göra bättre.

Två personer med en ipad.

Mot samma mål

På Castellum strävar vi alla mot samma mål. Samarbete och teamkänsla är A och O för att vi ska vara framgångsrika och lönsamma. Våra medarbetare har möjlighet att få en årlig bonus som baseras på hur väl vi tillsammans når våra uppsatta mål.

En uppskattad aktivitet som också skapar teamkänsla är den årliga Castellumdagen. Då träffas hela koncernen för att lära sig nytt, utbyta erfarenheter och framför allt ha kul tillsammans.

Relaterat