Gå till huvudinnehåll
Två personer samtalar i en soffa.

En värd bortom det förväntade

Castellums vision är att skapa en värd bortom det förväntade och vår mission är att skapa arbetsplatser där människor och organisationer utvecklas. För att kunna uppnå vår vision och mission behöver vi börja med oss själva. Vi behöver förstå våra hyresgäster, göra hyresgästen lite nöjdare, kollegan lite stoltare och omvärlden lite mer imponerad, så för Castellum är det självklart att verksamheten präglas av jämställdhet, mångfald och lika rättigheter. Vi är trygga i att vara modiga, nyfikna och öppna. Och vi vågar vara först.

Två personer vid en dator.

Ambitiösa målsättningar

Långsiktiga mål

Jämställdhet, mångfald och inkludering är en del av vår medarbetarstrategi och vi driver flera initiativ för att nå våra långsiktiga mål. Arbetet grundar sig i lagstiftning men Castellum har länge arbetat för att vara ett jämställt och inkluderande bolag med långsiktiga strategiska mål som genomsyrar hela verksamheten.

Castellums mål är att bolaget 2025 ska ha uppnått en långsiktig jämn könsfördelning på alla positioner och att andelen medarbetare med internationell bakgrund ska uppgå till 20 procent, för att på sikt spegla samhällets sammansättning.

En föregångare inom hållbarhetsrapportering

Castellum är en föregångare inom hållbarhetsrapportering och gör ett gediget och transparent rapporteringsarbete för att mäta och följa upp hur långt vi har kommit. Genom rapporteringen om jämställdhet inom olika arbetsgrupper kan vi sätta tydliga mål och arbeta med de utmaningar vi har.

Castellum hoppas med sin storlek kunna vara branschledande i flera aspekter, där jämställdhet och inkludering är en del. Castellum redovisar löneskillnader och gap och hoppas på så sätt inspirera fler börsnoterade bolag, inom och utanför branschen, att följa våra exempel och skapa en standard.

Aktivt samhällsengagemang

För att nå ut till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden stöttar Castellum aktörer som står för samma värderingar och arbetar för att främja jämställdhet och mångfald. Vi arbetar aktivt med samarbetspartners som Bris, Stadsmissionen, Fryshuset, My Dream Now och Jobbsprånget. Genom samarbetena kan vi också ställa krav på våra entreprenörer. Vårt mål är att skapa arbetstillfällen för ungdomar och långtidsarbetslösa i våra projekt vilket vi de senaste åren har lyckts väl med.

Relaterat