Gå till huvudinnehåll

GRI och EPRA

Hållbarhetsupplysningar

Castellum lämnar hållbarhetsupplysningar för alla väsentliga hållbarhetsfrågor utifrån GRI Standards från 2021 Core och för samtliga EPRA:s (European Public Real Estate Associaton) senaste rekommendationer; Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, sBPR, third version September 2017.

TCFD

Klimatrelaterade finansiella upplysningar

Castellum redovisar i enighet med internationella Task Force on Climate related Financial Disclosures och de rekommendationer som finns för fastighetssektorn specifikt. Att rapportera på klimatrelaterade finansiella upplysningar gör det möjligt för intressenter att förstå bolagets exponering mot klimatrelaterade risker och möjligheter.

FN:s Global Compact

Mänskliga rättigheter och hållbarhet

Castellum har skrivit under FN:s Global Compact och att arbeta för och ta ansvar för initiativets tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Hållbarhetsredovisningen utgör Castellums Communication on Progress (CoP) och är en redovisning av hur bolagets arbetar med Global Compacts tio principer och de 17 globala hållbarhetsmålen.

Relaterat