Gå till huvudinnehåll
Tre personer som sitter utomhus.

Stark hållbarhetsposition

De externa utmärkelserna bekräftar bolagets starka hållbarhetsposition och visar att ägare och investerare premierar det väl utvecklade hållbarhetsarbetet.

Utmärkelser och bedömningar

Dow Jones Sustainability Index logotype.

Dow Jones Sustainability Index

För sjunde året i rad får Castellum toppbetyg i S&P Corporate Sustainability Assessment (S&P CSA) och är det enda nordiska fastighetsbolaget som inkluderas i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) och flera andra tillhörande hållbarhetsindex. S&P CSA är en mycket prestigefylld hållbarhetsundersökning och en av världens mest omfattande databaser över börsnoterade företags hållbarhetsarbete och -prestationer. Endast tolv svenska bolag finns med på listan över världens mest hållbara bolag. År 2022 deltog över 7 500 börsnoterade bolag i utvärderingen och bara de bästa i respektive bransch kvalificerar in sig i indexet. Syftet med indexet är att styra investerare mot mer hållbara investeringar.

Castellums rating: 82/100 

 

MSCI ESG AAA logotype.

MSCI ESG RATINGS

Castellum har betyget AAA på en skala mellan AAA och CCC av MSCI ESG Ratings assessment.

Castellums rating: AAA

GRESB logotype.

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

Castellum har för sjunde året i rad rankats som Sector Leader, etta i världen i hållbarhet inom kategorin kontor/industri, av Global Estate Sustainability Benchmark (GRESB). GRESB är ett internationellt benchmarkverktyg som mäter och utvärderar fastighetsbolags och fastighetsfonders hållbarhetsarbete. Årets studie omfattade 1 820 fastighetsbolag och fonder i 74 länder och täcker därmed en stor del av den globala fastighetsmarknaden

Castellums rating: 92/100

 

EPRA Gold logotype.

EPRA Gold

European Public Real Estate Association (EPRA) arbetar för att förbättra standarden och transparensen inom fastighetsbranschen för att skapa ökad trovärdighet och trygghet för investerare. Castellum får i år utmärkelsen Gold av EPRA som har en vinstskala mellan guld och brons. EPRA Gold, priset för bästa hållbarhetsrapportering i Europa, är ett bevis på att Castellum gör det som utlovas inom hållbarhetsområden men också att Castellum är tydliga och transparenta i sin hållbarhetskommunikation.

Castellums rating: Gold

 

CDP

Castellum rapporterar till CDP och har betyget B på skalan A till D-. CDP är en oberoende, icke vinstdrivande organisation med världens största insamling av information kring företags klimatpåverkan.

Castellums rating: B

 

Sustainalytics logotype.

Sustainalytics

Castellum har rankats som Region Top-Rated i Sustainalytics hållbarhetsbenchmark, vilken täcker över 15 000 bolag över hela världen.

Castellums rating: Region top-rated

The Sustainability Yearbook

Castellum rankas som etta i Europa och fyra globalt i The Sustainability Yearbook 2022, och är det enda nordiska fastighetsbolaget som är inkluderat. The Sustainability Yearbook produceras av S&P Global, världsledande på kreditbetyg, benchmarks och analyser på de globala kapital- och råvarumarknaderna. Totalt granskades över 7 800 bolag i 61 branscher.

 

SBTI logotype.

SBTi

Castellum var det första nordiska fastighetsbolaget som fått sina mål om klimatneutral verksamhet, godkända av Science Based Targets initative (SBTi), redan 2018. Bolagets klimatmål är vetenskapligt korrekta och satta i linje med Parisavtalets mål om att minska den globala uppvärmningen och Sveriges nationella ambitioner om ett fossilfritt land.

Senaste nytt inom Hållbarhet

Relaterat