Tre personer kring ett bord.

Alla ska må bra på jobbet

Vi är övertygade om att det finns ett samband mellan en god arbetsmiljö, ett gott ledarskap och en effektiv organisation. Därför prioriterar vi ett förebyggande arbetsmiljöarbete och gör allt vi kan för att våra medarbetare ska må bra och känna sig engagerade på jobbet.

Två personer i varselkläder står vid ett fönster.
Tre personer i soffor samtalar.

En engagerad arbetsgivare

Coachning, tydliga mål och löpande feedback

Ledarskapet på Castellum präglas av coachning, tydliga mål och löpande feedback och vi tror att en kontinuerlig dialog mellan medarbetare och ledare är avgörande för hur engagerade vi är på arbetsplatsen.

Vi tror också på att i ett så tidigt skede som möjligt fånga upp signaler i organisationen för att sedan kunna rikta insatserna därefter. Därför mäter vi kvartalsvis våra medarbetares engagemang och välmående för att på bästa sätt kunna följa trender, se vilka våra styrkor är och vad vi kan göra bättre.

Två personer med en ipad.

Mot samma mål

På Castellum strävar vi alla mot samma mål. Samarbete och teamkänsla är A och O för att vi ska vara framgångsrika och lönsamma. Våra medarbetare har möjlighet att få en årlig bonus som baseras på hur väl vi tillsammans når våra uppsatta mål.

En uppskattad aktivitet som också skapar teamkänsla är den årliga Castellumdagen. Då träffas hela koncernen för att lära sig nytt, utbyta erfarenheter och framför allt ha kul tillsammans.

Ett hållbart arbetsliv

Flexibla arbetstider och distansarbete

Som arbetsgivare ser vi att balansen mellan arbete och fritid är väldigt viktigt. Därför uppmuntrar vi till flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete i den mån det är möjligt.

Hälsa och välmående

Vi värnar om våra medarbetares hälsa och välmående och vill hjälpa till att främja en så god och sund livsstil som möjligt. Genom ett generöst friskvårdsbidrag, rabatterat träningskort och möjlighet till träning på jobbet skapar vi tillsammans goda vanor.

Förstärkt föräldrapenning och försäkringspaket

Vi vill underlätta för våra medarbetare oavsett vilken fas i livet man befinner sig i. Bland annat erbjuder vi alla föräldrar i våra nordiska länder en bättre och förstärkt föräldrapenning. Även i tuffare tider vill vi som arbetsgivare stötta våra medarbetare på bästa sätt. Som anställd får du ett gediget försäkringspaket och hjälp via sjukförsäkring eller företagshälsovården med såväl fysiska som psykiska besvär i tidigt skede.

Loungeyta med två personer och en hund.

Dina förmåner hos oss

  • Gediget försäkringspaket
  • Tjänstepension och pensionsrådgivning
  • Föräldraledighetstillägg
  • Årlig bonus
  • Friskvårdsbidrag
  • Lunchförmån
  • Företagshälsovård
  • Kollektivavtal
  • Tjänstepension

Relaterat