Gå till huvudinnehåll

Bra att veta vid fakturering

Det finns många bolag inom Castellum, därför är det viktigt att din faktura är utställd på rätt bolag och har rätt referensmärkning. Om denna information saknas eller inte stämmer finns det en risk för fördröjd betalning och att en ny korrekt faktura måste utfärdas.

Obligatorisk referensmärkning

Alla leverantörsfakturor ska märkas med en referenssträng i fältet ”er referens”. Referensnumret anger vilken fastighet som beställningen avser samt en kod för vem som beställt varan/tjänsten. Den hos Castellum som beställer en vara/tjänst måste alltid ange referensmärkning. Saknar du referens, vänligen kontakta den som har gjort beställningen och be om referensnummer.

Exempel på hur referensmärkningen ser ut:
Kostnadsställe-Suffix: 601138100 (Skår 58:1, AO Chef)

Rätt bolagsnamn

Vår koncern består av cirka 300 bolag. För att vi ska kunna leva upp till skattelagstiftningen är det viktigt att du som leverantör ställer fakturan till rätt juridisk enhet inom Castellum. De fakturor som saknar korrekt bolagsnamn kommer att returneras för komplettering eftersom vi inte kan hantera dessa i vårt leverantörsreskontrasystem.

Betalningsvillkor

Vi tillämpar 30 dagar netto på leverantörsfakturor. Eventuella dröjsmålsräntor utgår enligt räntelagen. Huvudregeln är att vi inte betalar några faktureringsavgifter om det inte finns en särskild uppgörelse.

 

E-faktura

Vi tar helst emot er faktura som Svefaktura. Allt du behöver veta för att skicka kostnadsfria Svefakturor till oss hittar du via länkarna nedan:

Faktureringsadress

Alla pappersfakturor skickas till vår scanningscentral i Östersund:

Rätt bolagsnamn
INX-nummer
831 90 Östersund

INX-nummer hittar du i listan nedan med rubriken GLN-nummer och INX-nummer.

Har du frågor?

Kontakta oss på 031-60 74 00  eller levres@castellum.se. Du kan även ringa vår fakturapartner/VAN operatör InExchange på tel 0500-44 63 60.

GLN-nummer och INX-nummer

Hållbart samarbete

Vi på Castellum är stolta över att kunna kalla oss nordens mest hållbara fastighetsbolag. Vårt hållbarhetsarbete är är fullt integrerat i verksamheten och präglar såväl ägande, förvaltning, utveckling av fastighetsportföljen som våra kundrelationer, medarbetare och leverantörer. Genom att påverka, ställa krav på och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer bidrar vi tillsammans till en hållbar utveckling. Därför ställer vi samma höga krav på konsulter, entreprenörer och leverantörer som på vår egen verksamhet.

Relaterat