Gå till huvudinnehåll
Visionsbild av takterrass.

Certifieringsguide

Att hållbarhetscertifiera en kontorsbyggnad är att ta ansvar för en hållbar framtid. Men det är så mycket mer. En hållbarhetscertifierad byggnad har lägre energianvändning, värderas högre på marknaden, och är mer attraktiv för alltmer miljömedvetna hyresgäster och medarbetare. Det finns fler olika hållbarhetscertifieringar som innebär att hållbarhetsarbetet och byggnadens hållbarhetsprestanda granskas av tredje part. Castellum har valt att jobba med följande:

Våra certifieringar

Miljöbyggnad logotype.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för hållbarhetscertifiering av byggnader. Systemet ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council, som även utfärdar certifieringarna.
Miljöbyggnad finns i tre nivåer: brons, silver och guld.

  • Brons är instegsnivån där det i princip räcker att följa lagkrav eller rekommendationer. Certifieringen visar att byggnaden uppfyller alla krav och regler.
  • Silver är en tydlig markering att fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på alla som ska vistas i huset. Här måste bland annat solskydd, ljudmiljö och ventilation vara mycket bättre än lagens krav.
  • Guld är för de mest ambitiösa husen med uttalad miljöprofil. Kraven är höga, till exempel får inte radonhalten vara högre än en 25 procent av lagstadgat krav. Dessutom ska innemiljön vara mycket god.

Castellum certifierar alla nybyggda kontorsfastigheter enligt Miljöbyggnad Guld. Alla nybyggda lager- och logistikfastigheter certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

 

BREEAM logotype.

BREEAM

BREEAM från Storbritannien är världens mest använda system för miljöbedömning och hållbarhetscertifiering av byggnader. BREEAM-SE är en anpassning av systemet till svenska förhållanden. Systemet används för att certifiera nyproducerade byggnader inom ett antal områden som energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Hårda krav ställs på allt från biologisk mångfald till byggmaterial och energieffektivitet. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

2009 skapades Breeam In-Use för att förbättra befintliga byggnader och riktar sig framför allt till fastighetsägare, investerare, förvaltare och hyresgäster.

 

LEED logotype.

LEED

Amerikanska LEED rankas som det internationellt mest kända bedömningssystemet, och har Sweden Green Building Council som samarbetspartner. Det finns flera olika LEED-system, från enskilda bostäder till hela städer. Certifieringen delas ut på fyra nivåer: certified, silver, gold och platinum. LEED syftar till att en omvandling av byggindustrin genom strategier för att uppnå sju prioriterade mål:

  • Att minska globala klimatförändringar
  • Att förbättra individens hälsa och välbefinnande
  • Att skydda och återställa vattenresurser
  • Att skydda, förbättra och återställa biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Att främja hållbara och regenerativa materialresurser
  • Att etablera en hållbar ekonomi
  • Att öka gemensam livskvalitet

Genom LEED (O+M) kan fastighetsbolag certifiera befintliga fastigheter och fokusera på dess drift och underhåll.

 

NollCO2 logotype.

NollCO2

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen med syfte att nå netto noll klimatpåverkan för nya byggnader. NollCO2 är en mycket krävande standard som ska göra det möjligt att nå Sveriges mål om klimatneutralitet 2045.

Certifieringen som hanteras av Sweden Green Building Council innebär att fastighetens klimatpåverkan i produktionsskedet ska minskas med minst 30 procent jämfört med traditionellt byggande. Under byggnadens hela livscykel ska klimatpåverkan redovisas och balanseras med åtgärder som leder till nettonoll klimatpåverkan. För att nå dit krävs tidiga och precisa insatser i allt från materialval, tekniska system, leverantörer och entreprenörer.

 

WELL logotype.

WELL

WELL Building Standard är ett globalt certifieringssystem som syftar till att förbättra hälsa och välmående för de som lever och vistas i olika bebyggda miljöer. Certifieringssystemet är baserat på vetenskap.

Vid nyproduktion av kontor utreds alltid möjligheten att WELL-certifiera fastigheten. Genom att arbeta med systemet kan Castellum skapa positiva hälsoeffekter som hjälper hyresgästerna och deras medarbetare att prestera och vara sitt bästa jag.

 

EU GreenBuilding

EU GreenBuilding fokuserar på att effektivisera energianvändningen. Kravet är att effektivisera energianvändningen 25 procent, alternativt använda 25 procent mindre energi jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler.

Senaste nytt inom Hållbarhet

Relaterat