Gå till huvudinnehåll
Visionsbild av fastigheten.

Centralt läge i Nyhamnen

Regeringen har godkänt Domstolsverkets hyresansökan och hyresavtal har tecknats mellan Domstolsverket och Castellum som har utfört nybyggnation av 27 000 kvm moderna domstolslokaler i centralt läge i Nyhamnen i Malmö. Investeringen uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor och utgör en viktig del i Castellums strategi att växa ytterligare i Öresundsområdet.

Miljöcertifierat Bra kommunikationer Modernt och hållbart

Bakgrund

Domstolsverket har utrett olika alternativ för en möjlig placering av nya domstolslokaler för Malmö Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö. Valet föll på Castellums förslag till nya och mer rymliga lokaler i Nyhamnen, centralt beläget alldeles intill Malmö centralstation. Nyhamnen är ett av Malmö stads viktigaste utvecklingsområden där Castellum, som en av de största samhällsaktörerna, även har byggt ett nytt huvudkontor för E.ON - en investering som uppgår till cirka 1,1 miljarder kronor.

Yta 27 000 kvm
Miljöcertifieringar Miljöbyggnad Guld
Inflyttning 2023

Om projektet

Den utförda nybyggnationen i Nyhamnen omfattar ca 27 000 kvm uthyrningsbar yta. Förslaget är framtaget av arkitektbyrån Henning Larsen i dialog och samverkan kring detaljplanen med Jernhusen.

Byggtiden beräknades till ca 2 år och inflyttning för Malmö Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö blir under 2023.

Visionsbild av fastigheten om området utanför.

Nyhamnen

Nyhamnen är ett av Malmö stads viktigaste utvecklingsområden, centralt beläget alldeles nära Malmö centralstation.

Här ligger Domstols­byggnaden

Kontakta oss

Chef Affärsutveckling Region Öresund

Anna Björklund

Projektchef

Mikael Torstensson

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Med ett av Nordens största bestånd av kommersiella fastigheter kan vi erbjuda ett stort utbud av kontor, lager, logistikfastigheter och andra verksamhetslokaler i de flesta större tillväxtstäder i Sverige. Vi utvecklar också helt nya fastigheter anpassade efter våra kunders behov. 

Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt hållbarhetscertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö. 

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.