Göteborg

Göteborg är Sveriges näst största stad med 550 000 invånare och nästan dubbelt så många i Storgöteborg. Näringslivet är differentierat med såväl multinationella som små och medelstora företag. Stora globala aktörer finns inom bland annat fordonsområdet, läkemedelsbranschen och telekombranschen. Antalet utlandsägda företag har nästan fyrfaldigats sedan 1990-talet.

Göteborg är en av Europas mest forskningstäta regioner. Företag i Göteborgsregionen investerar varje år nästan 20 miljarder kronor i forskning och utveckling. I Göteborg finns tre science parks, plattformar för branschöverskridande samarbeten inom fordonsbranschen, miljöteknik, IT samhällsbyggnad och life science.

Göteborg är ett logistiknav mitt i den nordiska huvudstadstriangel som bildas av Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Här finns Nordens största hamn och Sveriges näst största flygplats. Infrastrukturen håller på att utvecklas – med en ny bro över Göta älv och nya tunnlar för både spår- och vägtrafik – vilket möjliggör en omfattande förtätning av stadskärnan.
Göteborg har två universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgsuniversitet, med totalt 50 000 studenter.

Castellum är den största privata ägaren och förvaltaren av kommersiella fastigheter i Storgöteborg. Bolagets bestånd finns bland annat i centrala Göteborg och på Lindholmen samt i nära anslutning till de stora genomfartslederna. Vi har ett stort utbud av lediga lokaler i Göteborg inom både kontor och lager. Castellum växer med nya kontorsprojekt i bland annat det i internationella ingenjörsklustret på Lindholmen i Göteborg samt med planerade logistikprojekt i Sveriges bästa logistikläge nära Göteborgs Hamn.

Lediga lokaler i Göteborg
Lediga kontorslokaler i Göteborg
Lediga lager och logistiklokaler i Göteborg

Våra projekt i Göteborg

Pågående Östra Hamngatan 16, Göteborg

I ett av Göteborgs bästa kontorslägen finns nu en unik möjlighet att hyra yteffektiva och totalrenoverade kontorslokaler.

Pågående Kungsportshuset, Göteborg

Vi skapar rum för Göteborgs nya nöjesarena - premiär hösten 2017

Pågående Hisingen Logistikpark, Göteborg

Etablera i Sveriges bästa logistikläge - nära Nordens största hamn

Kommande Östra Sörredsvägen, Göteborg

Perfekt logistikläge mellan hamnen och Volvo

Pågående Blenda, Göteborg

Modern och hållbar kontorsfastighet mitt i dynamiska Lindholmen Science Park

Kommande Exportgatan 2, Göteborg

16 000 kvm i bästa skyltläge

Kommande Eklandagatan 80, Göteborg

Planering pågår för att starta nybyggnation av funktionella lokaler för kontor, handel eller vård

Kommande Kvarteret Röda Bryggan, Göteborg

Detaljplanearbete pågår av ett kvarter mitt i centrum och nära Linné och Slottskogen

Kommande Arendalsvägen, Göteborg

I Sveriges bästa logistikläge planerar vi att bygga ca 6-7000 kvm industri- eller logistikyta