Gå till huvudinnehåll
Vy över hamnområdet.

Guldläge för effektiv och hållbar logistik

Castellum skapar i samarbete med Göteborgs Hamn AB en ny, modern logistikpark med hållbarhetstänk och bra tillfartsvägar helt nära Nordens största hamn, kombiterminal, industrier och de stora trafiklederna till och från Göteborg. Med andra ord, ett guldläge för effektiv logistik. Byggstarten för områdets första etapp är planerad till andra kvartalet 2022, med beräknad inflyttning under 2024.

145 000 kvm lokalyta Sveriges bästa logistikläge 600-700 arbetsplatser

Här kan din verksamhet växa och utvecklas

E-handel, fordonskomponenter, livsmedel, 3PL eller något helt annat?

På Halvorsäng Logistikpark har du möjlighet att vara med och utforma dina lokaler för både dagens och morgondagens behov. Totalt planerar vi att uppföra sex stycken väldisponerade byggnader i storlekar från 13 000 till 35 000 kvm. Det kan även finnas möjlighet att delförhyra ytor från 5 000 kvm och uppåt.

Några av byggnaderna kommer att bli upp till 35 meter höga med möjlighet att lagerhålla stora volymer på ett yteffektivt sätt. Alla byggnader kommer att stå på stadig berggrund, vilket ger en väldigt hög bärighet. När hela området står klart 2026 kommer den sammanlagda lokalytan att uppgå till 145 000 kvm, så här finns alla möjligheter för din verksamhet att växa och utvecklas.

Markareal 270 000 kvm
Uthyrningsbar yta 145 000 kvm
Inflyttning  från Q1 2024
Lastfartyg i hamn.

Halvorsäng Logistikpark - Nordens nya hållbara logistiknav

I Halvorsäng Logistikpark får du riktigt korta avstånd från importhamn till lager

Halvorsäng Logistikpark ligger direkt norr om Skarvikshamnen i ett idealiskt läge för att hantera inkommande gods som lossats av Göteborgs Hamn, för vidare transport över Skandinavien med lastbil eller tåg. Området Halvorsäng är cirka 270 000 kvadratmeter stort, strategiskt placerat i närheten trafiklederna 155 och Hisingsleden.

I december 2021 öppnade dessutom Halvors länk, som är en ny väg mellan Ytterhamnsmotet på väg 155 och Hisingsleden. Länken underlättar för godstransporter till och från de stora industrierna på västra Hisingen samt Göteborgs hamn, då de slipper köra via Vädermotet. I samband med att Halvors länk öppnat blev också breddningen av Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons Väg klar. Detta innebär att det finns två körfält i varje riktning på sträckan.

Från Halvorsäng Logistikpark är det nära till flera av Göteborgsregionens stora industrier och leverantörer inom bland annat fordonsklustret.

När områdets byggyta är färdigställt kommer ca 6-700 personer att ha sin arbetsplats på Halvorsäng Logistikpark.

Hållbara Halvorsäng Logistikpark

Miljöcertifierat och energieffektivt

Halvorsäng Logistikpark planeras och byggs med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Utvecklingen av Halvorsäng Logistikpark sker i samarbete med Göteborgs Hamn AB i ett gemensamt partnerbolag. Både Castellum och Hamnbolaget har höga ambitioner inom hållbarhet och kommer tillsammans att arbeta för att för att minimera negativ påverkan och bidra till ökad hållbarhet inom olika områden.

Alla byggnader kommer att vara miljöcertifierade och uppfylla höga krav på energieffektivitet och en hälsosam arbetsmiljö. Dessutom kommer förnybar energi att vara en röd tråd vid utformningen och driften av hela logistikparken.

Läget ger i sig förutsättningar för korta, klimateffektiva transporter. I området finns redan nu en tankstation/truckstop som erbjuder säker nattuppställning av lastbilar och möjlighet att ladda batterielektriska fordon. Här kommer också bränslecellsdrivna lastbilar att kunna tanka vätgas.

Se vilka globala hållbarhetsmål som berörs av projektet 

 

Lagerbyggnad

Här ligger Halvorsäng Logistikpark

Göteborg - Sveriges bästa logistikläge

Tre huvudstäder inom 50 mil

Under tjugo år i rad har Göteborgsregionen utsetts till Sveriges bästa logistikläge när branschtidningen Intelligent Logistik rankar Sveriges logistiklägen. Göteborgs exceptionella distributionsläget beror på närheten till Skandinaviens största containerhamn med import/export och inte minst ett starkt tågpendelnät. I Göteborg verkar näringslivets stora aktörer, här passerar årligen 150 miljoner ton varor och varje vecka anlöper över 100 fraktfartyg med gods från hela världen. Godskedjan stärks av Göteborg Landvetter Flygplats som erbjuder internationell flygfrakt. Terminaler och lager i nära anslutning till flygplatsen erbjuder den snabbaste omlastningen av gods i hela Europa.

Om Göteborgs hamn

Göteborgs hamn är Nordens största hamn och primära godsnav, och en viktig länk mellan Atlanten och Östersjöområdet. Hamnen ligger i hjärtat av Skandinavien med 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning inom 50 mils radie. Hamnen erbjuder ett brett och tätt linjeutbud och har en välutvecklad infrastruktur som hanterar världens största containerfartyg varje vecka, såväl som frekvent rorotrafik till och från de stora centraleuropeiska godsnaven. Effektiva landförbindelser via flera europavägar och 70 järnvägsavgångar i veckan garanterar snabba flöden och leveranser till den skandinaviska marknaden.

Framstående logistikforskning

Genom Chalmers och Göteborgs universitet är Göteborg ett av landets starkaste kompetenscentrum för logistikforskning och utbildning. Här utförs logistikforskning i världsklass och här skapas innovationer för framtidens hållbara logistik och transporter.

Karta över Norden

Partnerskap för utveckling och förvaltning

Utvecklingen av Halvorsäng Logistikpark sker i samarbete med Göteborgs Hamn AB i ett gemensamt partnerbolag. Syftet med partnerbolaget är att gemensamt och långsiktigt utveckla, projektera och bygga logistikfastigheter inom Halvorsäng och att därefter äga, förvalta och hyra ut lokalerna. Tillsammans äger Castellum och Göteborgs Hamn AB partnerbolaget till lika delar och utgör en stark och långsiktig fastighetsägare för området Halvorsäng Logistikpark.

Kontakta oss

Chef Logistik

Hans Sahlin

// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[6d87d773-a75e-4b98-b636-5c660e542605]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["6d87d773-a75e-4b98-b636-5c660e542605"] ={ Id: "6d87d773-a75e-4b98-b636-5c660e542605" , Name: "Intresseanmälan Halvorsäng Logistikpark" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_22501\",\"targetElementId\":\"35d393a5-b1bf-4790-b972-4c4f7385db26\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22499\",\"targetElementId\":\"a86206ee-ff46-4aad-a639-b31856952a3e\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22500\",\"targetElementId\":\"d69f5d3c-6d8c-4a78-b6f9-cdb0406174e8\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22502\",\"targetElementId\":\"623f157e-85be-42ee-914d-fc5339709e80\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22503\",\"targetElementId\":\"a65dabdf-a55b-4218-a740-352dbe76b4a0\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_22501\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Företag\",\"customBinding\":false},\"__field_22499\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Förnamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22500\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Efternamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22502\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-post\",\"customBinding\":false},\"__field_22503\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Telefonnummer\",\"customBinding\":false},\"__field_22504\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextareaElementBlock\",\"friendlyName\":\"Meddelande\",\"customBinding\":false},\"__field_24169\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"HoneyPot Spam Avoidance\",\"customBinding\":false},\"__field_22506\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Skicka\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Intresseanmälan

Hej!

Är du ute efter nya lokaler till din verksamhet, och vill ha mer information om den här fastigheten? Vi berättar gärna mer om de möjligheter som finns och ser fram emot att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa till.

Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss inom kort.

Vi hörs!

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Castellum är en av Nordens ledande aktörer inom logistik. Vi kan hjälpa dig att skapa den mest effektiva logistikkedjan – från större centrallager till mindre lägen för Last Mile - och erbjuder kostnadseffektiv lagring på strategiska orter i kombination med citynära logistiklägen.


Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö. 

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.