Stockholm

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer, Sveriges huvudstadsregion och ekonomiska centrum. Här finns drygt 2,2 miljoner av Sveriges nästan 10 miljoner invånare. Bruttoregionalprodukten (BRP) den nionde högsta i Europa; London har högst BRP och Paris finns på sjunde plats. Av Sveriges totala befolkningstillväxt de närmaste fem åren väntas drygt en tredjedel hamna i Stockholm.

Den exceptionellt starka befolkningstillväxten skapar möjligheter och utmaningar. Stora infrastrukturinvesteringar för att öka framkomligheten genomförs i ett 90-tal olika väg- och spårprojekt; till exempel Förbifart Stockholm, Citytunneln samt utbyggnad av tunnelbanan och Tvärbanan. Samtidigt finns det stora behov av nya arbetsplatser, nya bostäder och nya skolor.

Stockholm domineras av tjänstesektorn. Av Sveriges alla företag finns vart fjärde i Stockholm. Bland nystartade företag är det ännu fler, vart tredje, som startas i Stockholmsregionen. Både Stockholms län och stad har färre andelar arbetslösa i förhållande till arbetskraften än övriga landet. I Stockholm finns tre av Sveriges största universitet med cirka 80 000 studenter och Stockholmsregionen har en högre andel akademiskt utbildade än övriga landet.

Castellum har i Stockholm ett 100-tal fastigheter i bra och strategiska lägen; längs de stora genomfartslederna, vid de kollektiva knutpunkterna samt mitt i city.

Våra lediga lokaler i Stockholm
Våra lediga kontor i Stockholm
Våra lediga lager i Stockholm

Våra projekt i Stockholm

Pågående Lyftkransvägen 11, Stockholm

Nu bygger vi ett modernt och rationellt höglager i Länna.

Kommande Örnäs 1:17, Stockholm

Brunna - med ett perfekt distributionsläge inom Mälardalen och Stockholm.

Kommande Tibble, Stockholm

Tänk nytt i Brunnas bästa skyltläge!

Pågående Spejaren 5, Stockholm

Vi bygger en transportbilsanläggning för Kihlströms.

Pågående Varpen 11, Stockholm

Hedin Bil expanderar sin verksamhet i Smista

Pågående P-huset, Stockholm

Kommande Spejaren 4, Stockholm

Sista projektet och sista chansen att etablera sig i Smista

Pågående Västbergavägen 25, Stockholm

Vi tillskapar nya moderna lokaler med en hög miljöprofil.

Pågående Visiret 4, Stockholm

Vi bygger för Bilprovningen och Varningsljusteknik

Pågående Visiret 3, Stockholm

Vi hjälper Veho Bil att expandera sin verksamhet

Kommande Slakthusområdet, Stockholm

En del av nya Söderstaden

Pågående Metallvägen 43-45, Stockholm

Ny modern lagerbyggnad i Rosersberg