Stockholm

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer, Sveriges huvudstadsregion och ekonomiska centrum. Här finns drygt 2,2 miljoner av Sveriges 10 miljoner invånare. Bruttoregionalprodukten (BRP) den nionde högsta i Europa; London har högst BRP och Paris finns på sjunde plats. Av Sveriges totala befolkningstillväxt de närmaste fem åren väntas drygt en tredjedel hamna i Stockholm.

Våra lediga lokaler i Stockholm
Våra lediga kontor i Stockholm
Våra lediga lager i Stockholm

Den exceptionellt starka befolkningstillväxten skapar möjligheter och utmaningar. Stora infrastrukturinvesteringar för att öka framkomligheten genomförs i ett 90-tal olika väg- och spårprojekt; till exempel Förbifart Stockholm, Citytunneln samt utbyggnad av tunnelbanan och Tvärbanan. Samtidigt finns det stora behov av nya arbetsplatser, nya bostäder och nya skolor.

Stockholm domineras av tjänstesektorn. Av Sveriges alla företag finns vart fjärde i Stockholm. Bland nystartade företag är det ännu fler, vart tredje, som startas i Stockholmsregionen. Både Stockholms län och stad har färre andelar arbetslösa i förhållande till arbetskraften än övriga landet. I Stockholm finns tre av Sveriges största universitet med cirka 80 000 studenter och Stockholmsregionen har en högre andel akademiskt utbildade än övriga landet.

Castellum har i Stockholm ett 100-tal fastigheter i bra och strategiska lägen, både i och utanför centrum, Beståndet i city har växt snabbt det senaste året och öppnat möjligheter för fortsatt expansion avseende moderna kontor. Möjligheter att hitta lediga lokaler – bland annat för lager och logistik –hos Castellum finns också längs de stora genomfartslederna och vid knutpunkter för kollektivtrafiken.

Våra projekt i Stockholm

Pågående Spejaren 4, Stockholm

Sista projektet och sista chansen att etablera sig i Smista

Pågående Mätarvägen 9, Stockholm

Nyproducerade lokaler på Brunnas bästa adress

Kommande Mätarvägen 45, Stockholm

Brunna - med ett perfekt distributionsläge inom Mälardalen och Stockholm.

Kommande Slakthusområdet, Stockholm

En del av nya Söderstaden

Pågående Metallvägen 43-45, Stockholm

Ny modern lagerbyggnad i Rosersberg

KOMMANDE Torsgatan 26