Gå till huvudinnehåll

En unik stadsdel i Stockholm

Med närhet till Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet utvecklar vi nu Hagastaden, en vetenskapsstad med fokus på hälsa där arbetsplatser, forskning och bostäder möter kultur och rekreation. 2030, när den nya stadsdelen beräknas stå helt klar, kommer Hagastaden att omfatta cirka 50 000 nya arbetsplatser och 6 000 bostäder. Med fokus på attraktiva arbetsplatser bidrar vi på Castellum med vårt kunnande inom hälsa och välmående genom arbetet med WELL-certifierade fastigheter. Vi utvecklar arbetsplatser som får medarbetare och företag att prestera och må bra. Vårt största projekt i Hagastaden är projektet Infinity som omfattar cirka 23 000 kvadratmeter kontor för nästa generation.

Vetenskap Kultur Hälsa

Arbetsplatser att längta till

Framtidens arbetsplatser

Vi lever i en tid av ständig förändring, där människor och företagens behov och förutsättningar ständigt förändras. Castellum drivs av att ständigt utvecklas för att möta behoven av framtidens arbetsplatser anpassade efter nya arbetssätt. Arbetsmiljön har stor inverkan på vår trivsel, kreativitet och produktivitet. Men hur vet vi om kontoret är optimerat för de anställda och företagens unika behov? Hur vet vi vilka dessa behov är?

Att ha Castellum i ryggen innebär att ha tillgång till vår kunskap, handlingskraft och styrka. Vår högt ställda ambition om att vara branschledande inom digitalisering har lett till lanseringar av en rad tjänster mot våra kunder för att underlätta vardagspusslet. Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är det en självklarhet att bidra till utvecklingen av det hållbara samhället.

Integrerad hållbarhet fullt ut

I Hagastaden sätter vi stort fokus på att skapa en hållbar livsstil för de som kommer jobba och vistas i våra fastigheter genom att integrera hållbarhet fullt ut i vår verksamhet. För oss innebär det bland annat att vi bygger resurssnålt och med hög miljöstandard, men framför allt att vi skapar arbetsplatser att längta till. Vi sätter människans behov och välbefinnande i centrum, bland annat genom att arbeta med WELL-certifiering.

WELL är en internationell byggstandard som fokuserar på människors hälsa och välmående och tar sin utgångspunkt i sju koncept; luft, vatten, kost, ljus, motion, klimat och mentalt välbefinnande. Castellum har kunskaper och erfarenheter från många olika typer av projekt och ett stort nätverk av kvalificerade samarbetspartners. Vi kan erbjuda stöd i att skapa en hälsosammare arbetsplats.

Våra pågående byggprojekt i Hagastaden

Här ligger Hagastaden

Kontakta mig

Projektutvecklare

Brita Lindqvist

// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[513a03f2-61ed-405c-8f8d-78c34d5ef7b3]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["513a03f2-61ed-405c-8f8d-78c34d5ef7b3"] ={ Id: "513a03f2-61ed-405c-8f8d-78c34d5ef7b3" , Name: "Intresseanmälan Hagastaden" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_22490\",\"targetElementId\":\"45d33a60-c1f3-4024-8f32-bf60f8249214\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22488\",\"targetElementId\":\"18fe63de-e3a8-4e0d-b24e-35a7065208b1\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22489\",\"targetElementId\":\"27a3aa90-97f0-4ceb-a0f2-3daf9157ec68\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22491\",\"targetElementId\":\"81ddd09e-d55a-481c-af0f-1b77ffff28cd\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22492\",\"targetElementId\":\"d8a33302-ca97-4323-b869-b664eced6b86\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_22490\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Företag\",\"customBinding\":false},\"__field_22488\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Förnamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22489\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Efternamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22491\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-post\",\"customBinding\":false},\"__field_22492\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Telefonnummer\",\"customBinding\":false},\"__field_22493\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextareaElementBlock\",\"friendlyName\":\"Meddelande\",\"customBinding\":false},\"__field_24168\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"HoneyPot Spam Avoidance\",\"customBinding\":false},\"__field_22495\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Skicka\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Intresseanmälan

Hej!

Är du ute efter nya lokaler till din verksamhet, och vill ha mer information om den här fastigheten? Vi berättar gärna mer om de möjligheter som finns och ser fram emot att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa till.

Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss inom kort.

Vi hörs!

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Med ett av Skandinaviens största bestånd av kontorsfastigheter kan vi erbjuda ett stort utbud av lokaler i olika lägen. I flera städer har vi också komplett utrustade, nyckelfärdiga kontor liksom coworking-platser med fullservice, tillträde dygnet runt och ett stort tjänsteutbud.

Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.