Gå till huvudinnehåll
Visionsbild av fastigheten.

Hagastadens kronjuvel

I västra delen av Norra Stationsparken i Hagastaden, har Castellum tillsammans med HSB ett projektsamarbete kring Emerald House. Här ska Castellum skapa kontorsarbetsplatser där människor och verksamheter trivs och utvecklas tillsammans. Fastigheten präglas av gemenskap, där spontana möten och utbyte mellan hyresgäster sker dagligen. Namnet Emerald House är inspirerat av fastighetens gröna färg och speglar den "kronjuvel" som huset bildar i Hagastaden. Den gröna färgen samspelar med den omgivande parken och fasaden, ett glaserat keramiskt färgtegel, fångar ljuset och förstärker byggnadens form.

Miljöcertifierat WELL-certifierat Takterrass med utekontor

Trädgårdar och utomhuskontor på taket

Den runda formen på fastigheten förstärker kopplingen mellan Norra Stationsparken i väst och Tullhusparken i öst. På markplan finns planer på restaurang med uteservering mot parken. Högst upp på taket finns takträdgårdar med grönskande planteringar som ger möjlighet såväl till avkoppling som möjlighet till utomhusarbetsplatser.

Yta ~10 000 kvm
Lokaltyp Kontor med verksamheter i markplan
Certifieringar Miljöbyggnad Guld och WELL-certifiering
Arkitekt Wingårdhs
Visionsbild av området.

Om Hagastaden

Hagastaden är en ny innerstadsdel ett par minuters promenad från Odenplan. Genom Hagaparkens unika kulturmiljö förbinder Hagastaden Stockholms innerstad med Solna kommun. Närheten till Nya Karolinska och Karolinska Institutet ger stadsdelen ett naturligt fokus på health tech – här samsas arbetsplatser, forskning och bostäder med kultur och rekreation. Den långsiktiga planen för Hagastaden omfattar cirka 50 000 nya arbetsplatser och 6 000 bostäder.

Vy över staden.

Här ligger Emerald House

Visionsbild av Infinity.
Visionsbild av fastigheten.

Kontakta oss

Projektutvecklare

Brita Lindqvist

// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[e86bc3e3-0840-4656-ab01-c8b65e4a45c4]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["e86bc3e3-0840-4656-ab01-c8b65e4a45c4"] ={ Id: "e86bc3e3-0840-4656-ab01-c8b65e4a45c4" , Name: "Intresseanmälan Emerald House" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_22424\",\"targetElementId\":\"d47f277c-526a-464e-a796-fa88c63178e8\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22422\",\"targetElementId\":\"b609f68b-aa1e-4c4d-8954-1c97a28c9f6e\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22423\",\"targetElementId\":\"0517393e-6faf-4ec8-b6f4-905fb3630084\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22425\",\"targetElementId\":\"82a01d11-86ad-40bc-9766-c01f430c9c4e\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22426\",\"targetElementId\":\"e3ca0969-8def-4793-b096-fc160f67057e\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_22424\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Företag\",\"customBinding\":false},\"__field_22422\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Förnamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22423\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Efternamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22425\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-post\",\"customBinding\":false},\"__field_22426\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Telefonnummer\",\"customBinding\":false},\"__field_22427\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextareaElementBlock\",\"friendlyName\":\"Meddelande\",\"customBinding\":false},\"__field_24162\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"HoneyPot Spam Avoidance\",\"customBinding\":false},\"__field_22429\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Skicka\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Intresseanmälan

Hej!

Är du ute efter nya lokaler till din verksamhet, och vill ha mer information om den här fastigheten? Vi berättar gärna mer om de möjligheter som finns och ser fram emot att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa till.

Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss inom kort.

Vi hörs!

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Med ett av Skandinaviens största bestånd av kontorsfastigheter kan vi erbjuda ett stort utbud av lokaler i olika lägen. I flera städer har vi också komplett utrustade, nyckelfärdiga kontor liksom coworking-platser med fullservice, tillträde dygnet runt och ett stort tjänsteutbud.

Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.