Gå till huvudinnehåll
Visionsbild av uteservering.

Stockholms skarpaste stadsdel

På Castellum arbetar vi för att aktivt bidra till att förverkliga visionen för området – att skapa Stockholms skarpaste stadsdel. Det gör vi genom att addera fler attraktiva och moderna arbetsplatser att längta till i takt med att området utvecklas. Vi vet hur man skapar framgångsrika arbetsplatser som möter dagens krav på tekniska lösningar, samtidigt som miljöerna tar hänsyn till människors behov.

Modern stadsdel Bra kommunikationer Hälsosamma arbetsplatser

Om Slakthusområdet

Gammalt och nytt

Områdets dynamik skapas genom ett möte mellan gammal och nytt där kulturhistoriskt intressanta byggnader står sida vid sida med den nya arkitekturen. Historien tas också tillvara genom att många av de publika verksamheterna kommer vara kopplade till bland annat mat, dryck och evenemang.

Egen tunnelbanestation

I och med utvecklingen av Slakthusområdet så planeras även tunnelbanans blåa linje att dras om och få en ny station inne i Slakthusområdet. Den nya stationen hamnar precis vid den centrala parken och Castellums byggnader - precis där ditt företag också vill vara.

Morgondagens arbetsplatser

Framgångsrika arbetsplatser

För att du som hyresgäst ska kunna nå uppsatta mål lägger Castellum stor vikt vid sånt som gör att ni kan fokusera på arbetet. Ljust, luftigt och motiverande. Rätt digitala förutsättningar. Och möjlighet att arbeta överallt i lokalerna. Det är sånt som Castellum tänker på när vi utvecklar morgondagens arbetsplatser.

Med människans hälsa i fokus

Att skapa arbetsplatser som bidrar till människors hälsa och välmående är viktigt för oss. Vi arbetar bland annat med WELL, en internationell byggstandard som fokuserar på människors hälsa och välmående och tar sin utgångspunkt i sju koncept; luft, vatten, kost, ljus, motion, klimat och mentalt välbefinnande. 

Karta över fastigheterna.
Visionsbild av fastigheten Charkuteristen.

Kontakta oss

Affärsutvecklare

Karl Sundholm

// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[2cc7e60c-708e-4875-b2d2-174ca9ce2989]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["2cc7e60c-708e-4875-b2d2-174ca9ce2989"] ={ Id: "2cc7e60c-708e-4875-b2d2-174ca9ce2989" , Name: "Intresseanmälan Slakthusområdet" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_22611\",\"targetElementId\":\"2ef50d50-8020-4128-a0f0-afd19c94ac99\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22609\",\"targetElementId\":\"7c4bc436-d801-413c-8935-4b9a97d156ee\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22610\",\"targetElementId\":\"b87b2964-f131-4e85-8d70-8a7b9eaaffed\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22612\",\"targetElementId\":\"f65c7141-7219-408f-ae28-f6be53615649\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22613\",\"targetElementId\":\"70c8a301-3941-4a09-8060-6e6d015087c7\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_22611\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Företag\",\"customBinding\":false},\"__field_22609\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Förnamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22610\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Efternamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22612\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-post\",\"customBinding\":false},\"__field_22613\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Telefonnummer\",\"customBinding\":false},\"__field_22614\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextareaElementBlock\",\"friendlyName\":\"Meddelande\",\"customBinding\":false},\"__field_24180\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"HoneyPot Spam Avoidance\",\"customBinding\":false},\"__field_22616\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Skicka\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Intresseanmälan

Hej!

Är du ute efter nya lokaler till din verksamhet, och vill ha mer information om det här området? Vi berättar gärna mer om de möjligheter som finns och ser fram emot att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa till.

Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss inom kort.

Vi hörs!

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Med ett av Skandinaviens största bestånd av kontorsfastigheter kan vi erbjuda ett stort utbud av lokaler i olika lägen. I flera städer har vi också komplett utrustade, nyckelfärdiga kontor liksom coworking-platser med fullservice, tillträde dygnet runt och ett stort tjänsteutbud.

Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.