Gå till huvudinnehåll

Hållbar logistik och mobilitet

Säve flygplatsområde har ett fantastiskt läge nära Nordens största hamn, industrier, nationella transportleder och staden. Göteborg har sedan länge utsetts till Sveriges bästa logistikläge och 70 procent av Skandinaviens totala industri och befolkning finns inom en radie av 500 km från Göteborg. Vår vision är att 5 000 - 8 000 personer ska ha sin arbetsplats på området när det är fullt utbyggt.

Lager och logistik Elektromobilitet Hållbarhet

Gateway Säve då, nu...

Castellum förvärvade Säve flygplats i december 2018 och fick därmed tillgång till ett fantastiskt utvecklingsområde om drygt 3 miljoner kvadratmeter mark. Här finns samhällsflyget med helikopterverksamhet för polis, ambulans och sjöräddning som är en viktig del av regionens samhällsfunktion, samt andra flygaktörer. Inom en 10-årsperiod planerar vi att utveckla Gateway Säve etappvis och totalt bygga hundratusentals kvm moderna logistik- och verksamhetslokaler samt testytor fossilfria och självkörande fordon.

... och framåt

För den långsiktiga utvecklingen av området krävs nya detaljplaner. Redan 2021 startade vi bygget av SEEL - Sveriges testbädd för elektromobilitet - som invigdes under andra halvan av 2023. Parallellt med den långsiktiga utvecklingen av området planerar vi att skapa ett kluster och en testbädd för innovation och utveckling av framtidens hållbara transporter och mobilitet.

Visionsbild över fastigheter och området.
Visionsbild över fastigheter och området.

Platsen där världsledande utveckling av hållbar logistik och mobilitet blir verklig

När vi utvecklar Gateway Säve har vi tre områden i fokus: Autonoma fossilfria fordon, flexibel logistik, och som alltid när vi på Castellum utvecklar arbetsplatser sätter vi människan i centrum för utvecklingen. På Gateway Säve arbetar vi för att stärka klustret inom elektromobilitet och vi tror att attraktiva aktörer lockar till sig andra, nya samarbeten kan utvecklas och området kan expandera i högre takt. Därför verkar för att bra mötesarenor erbjuds där våra hyresgäster kan utbyta erfarenheter och skapa synergier. Dessutom ser vi till att det finns rekreations- och träningsmöjlighet i området.

Tunnel med vitt kakel.
Vy över lastbilar.
Närbild av person i solnedgång.

SEEL - Swedish Electric Transport Laboratory

En möjliggörare för området är de attraktiva aktörer som lockar till sig andra verksamheter och skapar möjligheter för nya samarbeten att utvecklas. Här är SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory, en viktig aktör på Gateway Säve. I mitten av 2023 stod det nya testlabbet klart och här möjliggör 15 000 kvm testbädd utveckling, forskning och avancerade tester av morgondagens elektromobilitetslösningar. SEEL är ägt och drivet av Chalmers och RISE och har som syfte att stärka kunskapsutvecklingen och förutsättningarna för samarbete inom elektrifierade transporter i både Sverige och runt om i världen. Gateway Säves strategiska läge och kluster för elektromobilitetsaktörer skapar fördelaktiga förutsättningar för denna avancerad utveckling.

Hållbarhet – en självklarhet

Röd tråd på området

Hållbarhet går som en självklar röd tråd genom hela utvecklingen av Gateway Säve. Målet är att området ska ha netto-noll koldioxidutsläpp år 2030, inklusive både drift och nybyggnation totalt sett. Vi planerar för samlad energiförsörjning med lokalt producerad förnybar energi och vi kommer att ta ett helhetsgrepp för att kompensera för ekosystemstjänster som påverkas. En dagvattenstrategi tas fram för att bland annat hantera skyfall i området.

Rain Garden

När klimatförändringar och extremväder blir allt vanligare, och marken ofta täcks av ogenomträngliga ytor, behövs nya miljövänliga sätt att ta hand om dagvattenavrinningen. På Gateway Säve anläggs en Rain Garden för att bidra till ett vackert och miljövänligt sätt att fånga upp och filtrera regnvatten. Dessutom skapar det en vacker plats med mångsidigt utbud av blommor och växter, som i sin tur kan locka till sig fåglar, fjärilar och andra djur och skapa egna mini-ekosystem.

Service och kommunikationer

Ambitionen är att de människor som besöker och arbetar på Gateway Säve ska ha tillgång till olika mobilitetstjänster, laddning för elfordon, rekreations- och träningsmöjligheter och mötesplatser för samverkan och socialt utbyte. Det ska också vara enkelt att ta sig med kollektivtrafik eller cykel till området. Vi vill underlätta för våra kunder på Gateway Säve att bedriva sina verksamheter på ett hållbart sätt och vi vill att de som arbetar på området ska se fram emot att åka till jobbet. Under sommaren 2023 utökas möjligheten att ta sig till Gateway Säve med kollektivtrafik genom en ny busslinje.

Visionsbild av fastighet.
Visionsbild av kommande fastigheter på Gateway Säve.

Vi finns på plats

Redan idag finns flera hyresgäster på plats. Företag från logistik-, fordons- och flygbranschen, men också från andra branscher finns etablerade på Säveområdet. Välkommen du också!

Hyresgäster

ACR (Aviation Capacity Recources AB) | Aeroklubben i Göteborg | Alucrom AB | Bodyflight Göteborg AB | Chalmers Flygklubb | CEVT China-Euro Vehicle Technology AB | Delivery On Time Europe AB | Grand Plaza Bröllop & Konferens AB | Grönlunds Yrkesutbildningar AB | Göteborg Energi AB | Göteborg Stad Kulturförvaltningen | Halkspecialisten i Sverige AB | Heart Aerospace AB | Holmens Terminal AB | Imad Fastigheter AB | Keolis Sverige AB | Lackteknik Håkan Randleff | Logitjänst Forenom AB | Mechanical Support Sweden AB | Midroc Ställningar AB | Mårtenssons Trafikskola AB | Nilsson Energy | Nolvik Hotell & Konferens AB | Polismyndigheten | Proprenad AB | Quick Change AB | Scanfor bvba Belgien Filial | Serneke Sverige AB | SGL Road AB | Shell Aviation Sweden AB | Sjöfartsverket | SMA Maintenance AB | Storköket i Göteborg AB | Storm Heliworks AB | Svensk Pilotutbildning AB | Svenska Semesterhem AB | Svenska Kvalitetsställningar | Telenor Sverige Aktiebolag | Tip Trailer Service Sweden AB | Trafikcenter Norrköping AB | Volvo Thechnology AB | Västra Götalands Läns Landsting

Flygverksamheten idag

Här finns dels samhällsflyget med helikopterverksamhet för polis, ambulans och sjöräddning som är en viktig del av regionens samhällsfunktion och kommer att ligga kvar under lång tid. Här finns också flygutbildningar, privatflyg och företagsflyg.

Senaste nytt från Gateway Säve

Läs artikeln
Läs artikeln
Läs artikeln

Här ligger Gateway Säve

15 min till Göteborg centrum Bra kommunikationer Hållbarhet

Kontakta oss

Kommersiell Förvaltare Områdesansvarig Säve

Anna Grundström Ahlqvist

Projektutvecklare

Per Lorentsson

// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[bb2eb66e-77e3-4755-aae0-a77b0b0a9e49]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["bb2eb66e-77e3-4755-aae0-a77b0b0a9e49"] ={ Id: "bb2eb66e-77e3-4755-aae0-a77b0b0a9e49" , Name: "Intresseanmälan Gateway Säve" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_22457\",\"targetElementId\":\"40073ca5-bdd0-42ef-88de-69db5dae2e2b\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22455\",\"targetElementId\":\"616adfa3-9001-4b5e-891e-7b70b60d6eb1\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22456\",\"targetElementId\":\"46a7d052-04d1-4aef-96ba-27416a26aa43\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22458\",\"targetElementId\":\"26a5616d-cb2a-4cc8-85dd-ab877e22a7e0\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22459\",\"targetElementId\":\"815a9a1a-61e6-4b14-83f3-d254c787fbe2\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_22457\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Företag\",\"customBinding\":false},\"__field_22455\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Förnamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22456\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Efternamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22458\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-post\",\"customBinding\":false},\"__field_22459\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Telefonnummer\",\"customBinding\":false},\"__field_22460\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextareaElementBlock\",\"friendlyName\":\"Meddelande\",\"customBinding\":false},\"__field_24165\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"HoneyPot Spam Avoidance\",\"customBinding\":false},\"__field_22462\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Skicka\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Intresseanmälan

Hej!

Är du ute efter nya lokaler till din verksamhet, och vill ha mer information om den här fastigheten? Vi berättar gärna mer om de möjligheter som finns och ser fram emot att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa till.

Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss inom kort.

Vi hörs!

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Castellum är en av Nordens ledande aktörer inom logistik. Vi kan hjälpa dig att skapa den mest effektiva logistikkedjan – från större centrallager till mindre lägen för Last Mile - och erbjuder kostnadseffektiv lagring på strategiska orter i kombination med citynära logistiklägen.


Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö. 

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.