Referensmärkning av leverantörsfakturor

Det finns många bolag inom Castellum och därför behöver vi ha vissa rutiner för hanteringen av leverantörsfakturor. Här beskriver vi hur dessa fungerar. Genom att följa rutinerna undviker du som leverantör att fakturorna returneras för komplettering.

Obligatorisk referensmärkning

När du fakturerar oss är det viktigt att fakturan:
1. Är utställd på rätt bolag
2. Har rätt referensmärkning
Om ovanstående information saknas eller inte stämmer finns det en risk för fördröjd betalning och att en ny korrekt faktura måste utfärdas.
Alla leverantörsfakturor ska märkas med en referenssträng i fältet ”er referens”. Referensnumret anger vilken fastighet som beställningen avser samt en kod för vem som beställt varan/tjänsten. Den hos Castellum som beställer en vara/tjänst måste alltid ange referensmärkning. Saknar du referens, vänligen kontakta den som har gjort beställningen och be om referensnummer.

Exempel på hur referensmärkningen ser ut:

Kostnadsställe-Suffix: 601138100 (Skår 58:1, AO Chef)

Rätt bolagsnamn

Vår koncern består av cirka 300 bolag. För att vi ska kunna leva upp till skattelagstiftningen är det viktigt att du som leverantör ställer fakturan till rätt juridisk enhet inom Castellum. De fakturor som saknar korrekt bolagsnamn kommer att returneras för komplettering eftersom vi inte kan hantera dessa i vårt leverantörsreskontrasystem.

Betalningsvillkor

Vi tillämpar 30 dagar netto på leverantörsfakturor. Eventuella dröjsmålsräntor utgår enligt räntelagen. Huvudregeln är att vi inte betalar några faktureringsavgifter om det inte finns en särskild uppgörelse.

E-fakturor

Vi tar helst emot er faktura som Svefaktura. Oavsett förutsättningar eller storlek på ert bolag finns det enkla metoder och tjänster att tillgå för en smidig övergång till e-fakturering och vi hoppas givetvis att det nya systemet inte medför några större störningar i er verksamhet utan tvärtom underlättar ditt faktureringsarbete.
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via Joel Carlryd, joel.carlryd@castellum.se, +46 31 60 74 58 eller vår fakturapartner/VAN operatör:
InExchange, 0500-44 63 60.

Faktureringsadress

Alla pappersfakturor skickas för hantering av vår scanningscentral i Östersund:

Rätt bolagsnamn
INX-nummer
831 90 Östersund

INX-nummer hittar du i listan med rubriken ’GLN-nummer och INX-nummer’

Svefakturor

Vi erbjuder också möjligheten att skicka kostnadsfria Svefakturor till oss.
Allt du behöver finns på länkarna nedan:
Region Väst
Region Mitt
Region Mälardalen
Region Stockholm
Region Öresund
Region Kungsleden
Castellum AB (Huvudkontor)

Castellums hållbarhetspolicy

”Genom att påverka, ställa krav på och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer kan Castellum medverka till en hållbar utveckling. I Castellums samarbete med bland annat konsulter, entreprenörer och leverantörer ska Castellum ställa samma krav på dem som på egen verksamhet.”

Carlryd, Joel

Teamledare leverantörsreskontra Carlryd, Joel

Vid allmänna frågor om fakturor kontakta oss på ekonomiavdelningen via mejladressen: levres@castellum.se