Gå till huvudinnehåll

2022-03-08 | 08:00 (CET)

Allt klart för byggandet av Halvorsäng Logistikpark i landets ledande logistikstad

Castellum 2021 Goteborgs Hamn 0043 WEBB
Det våras för Göteborg som Skandinaviens ledande logistikstad. Kommunfullmäktige har godkänt Castellums och Göteborgs Hamns gemensamma utvecklingsbolag, och inom kort sätts spaden i jorden för skapandet av Halvorsäng Logistikpark, bestående av 270 000 kvadratmeter logistikmark.

”Läget och förutsättningarna är perfekta för att åstadkomma något riktigt extra som både gynnar Göteborgs konkurrenskraft och skapar nya arbetstillfällen i regionen”, säger Mariette Hilmersson, vd för Castellum Väst.
Efter noggrann utvärdering av området Halvorsäng beslutade Göteborgs Hamn att skapa ett joint venture-företag med en privat aktör. Castellum valdes i en urvalsprocess där både ekonomi och hållbarhet var viktiga faktorer. I juni 2021 tecknades en avsiktsförklaring om ett bolag där Castellum och Göteborgs Hamn AB äger lika delar, vilket formellt klubbades av kommunfullmäktige i slutet av november.

Därmed ligger vägen öppen för att snarast börja bygga. Den första etappen startar i vår och hela området ska vara färdigutvecklat inom fyra år.

"Halvorsäng Logistikpark har ett unikt läge i direkt anslutning till Göteborgs hamn med Nordens mest kompletta fartygs- och inlandsnätverk. Läget är idealiskt för att hantera inkommande gods via sjövägen, och vidare distribution genomförs enkelt via ett stort utbud av transportlösningar med järnväg och lastbil", säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.
Från anläggningen är det nära till flera av Göteborgsregionens stora industrier och leverantörer inom bland annat fordonsklustret. I direkt anslutning till logistikparken byggs också Nordens första ladd- och vätgasstation för tung trafik som ger möjligheter till fossilfri lastbilsdistribution. Sedan i december 2021 finns dessutom Halvors länk, en ny väg som underlättar godstransporter till och från de stora industrierna på västra Hisingen och Göteborgs hamn.
Området är cirka 270 000 kvadratmeter stort. Totalt planeras sex väldisponerade byggnader i storlekar från 13 000 till 35 000 kvm. Några blir upp till 35 meter höga med möjlighet att yteffektivt lagerhålla stora volymer. Allt byggs på stadig berggrund, vilket ger hög bärighet. När hela området står klart 2026 ska den sammanlagda lokalytan att uppgå till 145 000 kvm och cirka 700 personer beräknas ha sin arbetsplats här.
Läs mer om Halvorsäng Logistikpark: https://www.castellum.se/vara-projekt/halvorsang-logistikpark/
 

För mer information kontakta:

Mariette Hilmersson, vd Castellum Väst AB, 073- 942 09 02
Hans Sahlin, logistikchef Castellum AB, 076-607 30 87

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 december 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 176 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030.Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

 

Dokument och filer

Pressmeddelande 220308 (PDF) Castellum 2021 Goteborgs Hamn 0043 WEBB (JPEG) 211214 Halvorsang hamnvy 72 (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden