Gå till huvudinnehåll

2021-08-26 | 14:00 (CEST)

Castellum AB (publ) har framgångsrikt emitterat hybridobligationer om 1 miljard euro

Castellum AB (publ) emitterade framgångsrikt, den 25 augusti 2021, hybridobligationer med en löptid till första möjliga inlösen om 5,5 år och en fast kupong om 3,125 %. Emissionen var övertecknad och obligationerna kommer noteras på Euronext Dublin (Global Exchange Market).

Hybridobligationerna anses vara eviga och kommer redovisas som eget kapital enligt IFRS. Moody’s har givit instrumentet en rating om Ba1, samt bekräftat att de kommer klassificera 50 % som eget kapital. Emissionslikviden ska användas till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv och kommande projektutveckling.
 

För mer information vänligen kontakta:

Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 97 miljarder kronor. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmeddelande 210826 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden