Gå till huvudinnehåll

2020-09-22 | 09:00 (CEST)

Castellum anslutna till Exponential Roadmap Initiative för att halvera utsläpp innan 2030

Filip Elland
Castellum har blivit partner i Exponential Roadmap Initiative och stödjer därmed The 1.5°C Business Playbook, ett verktyg som guidar företag och organisationer med strategier för att uppnå målen för Parisavtalet. "Vi är stolta över att blivit utvalda till detta viktiga sammanhang, och ser fram emot stimulerande samarbete med andra företag för att bidra och möjliggöra en snabbare utveckling", säger Henrik Saxborn, VD för Castellum.

Castellum har sedan länge en ledarroll inom klimat och hållbarhet bland landets fastighetsbolag. Som ett av de första fastighetsbolagen i världen har Castellum antagit konkreta färdplaner med tydliga etappmål och åtgärder för att nå fram till noll koldioxidutsläpp senast år 2030, vilket godkänts av Science Based Target (SBT) som vetenskapligt korrekt för att bromsa den globala uppvärmningen.

The 1.5°C Business Playbook lanserades på World Economic Forum 2020 i Davos. Det fungerar som en riktlinje för att underlätta det första steget mot halvering av utsläppen till 2030. Med fokus på enkelhet och hastighet är det förankrat i den senaste vetenskapen.

"Enkelt uttryckt handlar det om att genom samarbete mellan företag snabbt vrida den långsamma kurvan till en brant hockeyklubba av positiv utveckling", förklarar Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum. "Playbooken ger vägledning till hur man tar fram relevanta och vetenskapligt grundade mål kopplade till klimatet, och det gör man bäst i samarbete med andra besjälade aktörer i olika branscher. Det är synergieffekterna som ger nödvändig styrka."

Exponential Roadmap Initiative samlar teknikinnovatörer, forskare, företag och icke-statliga organisationer med målet att exponentiellt öka farten på klimatarbetet genom radikalt samarbete.

År 2019 släpptes Exponential Roadmap, som lyfter fram 36 skalbara lösningar för att halvera globala växthusgasutsläpp till 2030. Exempelvis visar rapporten att det energislag med störst potential att halvera utsläppen till 2030 är solenergi, en hörnsten i Castellums verksamhet med en prognos för stark tillväxt.

"Playbooken är anpassad till målet för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Den enda återstående vägen är massiva utsläppsminskningar i alla näringsgrenar det kommande decenniet. Vi visar att detta kan uppnås", säger Johan Rockström, grundare av Stockholm Resilience Center och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research.

För mer information: Filip Elland, hållbarhetschef Castellum, 0703-206326

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 97 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

En värd bortom det förväntade. 

www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF) Filip Elland (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden