Gå till huvudinnehåll

2022-09-26 | 08:00 (CEST)

Castellum är bland de första som får NollCO2-certifiering

Korsningen ext3
Nu är Kvarteret Korsningen färdigbyggt och Castellum är en av de första i Norden som får den mest krävande klimatscertifieringen, NollCO2.

Hyresgästen Polisen har nyligen flyttat in i kontorshuset Korsningen i centrala Örebro. Huskroppen är helt byggd i trä, utstrålar hållbarhet och innovation, är sju våningar hög och omfattar 6 900 kvm uthyrbar kontorsyta. Solcellerna på fastighetens tak försörjer inte bara byggnaden med energi utan ger även ett överskott av förnybar energi som kan användas av fler.

Att bygga en stomme i trä gör att utsläppen blir omkring 40 procent lägre jämfört med traditionell konstruktion. När Castellum bygger nytt är vi måna om vilka material vi väljer, hur materialet tillverkas och transporteras. Vi har alltid som krav vid nybyggnation av kontorshus att uppnå Miljöbyggnad Guld och nu har vi även fått certifiering NollCO2  av Sweden Green Building Council (SGBC) som delar ut Sveriges ledande miljöcertifieringar för byggnader.

-          NollCO2 -certifieringen har varit ett mål hela byggnationstiden så vi är jätteglada och stolta för att vi har fått denna utmärkelse. Detta är ett betyg på att vi ligger i framkant när det gäller hållbarhet och miljöpåverkan i våra byggnationer, säger Erik Nilsson, projektledare Castellum AB.

Certifieringen innebär att byggnaden har nettonoll klimatpåverkan under byggnadens livstid. Kvarteret Korsningen är mycket energieffektiv och har mycket låga växthusgasutsläpp även under användningen. Inomhusmiljön i trähus är gynnsam för hälsan, träet påverkar luften, komfort och akustik positivt.

-          Detta är en av de första NollCO2-certifieringarna i Sverige. Det finns endast ett fåtal fastigheter i Sverige som är certifierade enligt NollCO2 vilket gör oss extra glada och stolta över att få leda vägen framåt, säger Rutger Arnhult, vd, Castellum AB.

Fakta om projektet  
Investering: ca 225 mkr inklusive förvärvad byggrätt om 15 mkr
Hyresvärde: ca 15 mkr årligen 
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad:  6 900 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 100 procent  

För mer information vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, vd, Castellum AB, 070- 45 82 470
Filip Elland, Hållbarhetschef, 031- 60 74 26, filip.elland@castellum.se
Erik Nilsson, projektledare, Castellum Örebro, 019- 276509

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 juni 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 185 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Dokument och filer

Pressmeddelande 220926 (PDF) Korsningen ext3 (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden