Gå till huvudinnehåll

2022-02-02 | 08:00 (CET)

Castellum är hållbaraste fastighetsbolaget i Norden och sexa i hela världen

Filip Elland
Castellum finns för sjätte året i rad med i The Sustainability Yearbook som rangordnar världens främsta bolag inom hållbarhet. Som fastighetsbolag är Castellum etta i Norden, tvåa i Europa och sexa globalt.

”Detta är mycket mer än en hedersbetygelse. Här bevisar vi för analytiker över hela världen att vi ligger i hållbarhetens frontlinje," säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.
The Sustainability Yearbook produceras av S&P Global som är världsledande på kreditbetyg, benchmarks och analyser på de globala kapital- och råvarumarknaderna och erbjuder djupgående data och insikter om kritiska affärsfaktorer där hållbarhet tar allt större plats. Douglas L. Peterson, vd och ordförande i S&P Global, konstaterar att hållbarhet numera är det globala näringslivets första prioritet.
 

I The Sustainability Yearbook presenteras de företag som tillhör de bästa 15 procenten i sin bransch. Målsättningen med indexet är att styra investerare mot mer hållbara investeringar. I årets upplaga granskades över 7 500 företag i 61 branscher, varav endast 715 platsade.

Castellum är det enda nordiska fastighetsbolaget i årets Sustainability Yearbook.

Hållbarhetschef Filip Elland ser tre tydliga framgångsnycklar:

  1. Våra hållbarhetsmål är kopplade till de globala målen, med en tydlig färdplan för hur vi ska nå netto-noll koldioxidutsläpp senast år 2030
  2. Hållbarhet är en helt integrerad del i vår affärsverksamhet, prioriterad av såväl styrelsen och ledningen som hos chefer och medarbetare ute i verksamheten
  3. Vi arbetar strukturerat, följer upp kontinuerligt och gör noggranna riskbedömningar

 

”Castellum kommer fortsatt att arbeta hårt för att ligga i frontlinjen och jag är övertygad om att hållbara verksamheter också säkerställer lönsamhet framåt,” säger Rutger Arnhult, vd Castellum AB.
 

Läs mer om Castellums hållbarhetsarbete här: https://www.castellum.se/om-castellum/hallbarhet/

 

För mer information vänligen kontakta:

Filip Elland, hållbarhetschef Castellum AB, 0703-20 63 26 

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största kommersiella börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 19 november 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 148 miljarder, baserat på ett ägande av samtliga aktier i Kungsleden. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Genom Castellums intressebolag Entra ASA får bolaget också exponering mot den norska kommersiella fastighetsmarknaden. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Dokument och filer

Release (PDF) Filip Elland (JPEG) Rutger Arnhult LOW halvkropp (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden