Gå till huvudinnehåll

2022-12-23 | 14:20 (CET)

Castellum avyttrar fastigheter samt tecknar LOI om 2 mdkr

Rutger Arnhult LOW halvkropp
Castellum avyttrar en handelsfastighetsportfölj med 5 fastigheter. Försäljningspriset som ligger i linje med bokfört värde uppgår till cirka 219 mkr med marknadsmässigt avdrag för uppskjuten skatt. Därtill finns villkorade avtal och avsiktsförklaringar tecknade om ytterligare 1,8 mdkr.

 ”Vi följer vår strategi att i samband med förvärvet av Kungsleden avyttra fastigheter som bidrar till en ökad geografisk koncentration i portföljen. I och med dagens affär lämnar Castellum Halmstad och Alingsås. Under hösten har Castellum avyttrat fastigheter för ca 2,2 miljarder kronor och därtill tecknat villkorade avtal eller avsiktsförklaringar om ytterligare 1,8 miljarder kronor”, säger Rutger Arnhult, verkställande direktör Castellum AB.

Fastigheterna som avyttras i handelsportöljen är Eketånga 24:56 och Eketånga 3:204 i Halmstad, Direktören 8 i Västerås, Plommonet 12 i Alingsås och Ran 20 i Uddevalla. Största hyresgästerna är ICA och Willys.

Castellums övriga avyttringar under hösten är Sockeln 1 i Malmö, Raklinjen 2 i Borås, Spindeln 8 i Malmö, Narcissus 5 i Borås, Bulten 1 i Alingsås, Älvsborg 178:8 i Göteborg och Löddeköpinge 14:54 i Kävlinge, Skällared 3:49 i Kungsbacka, Ånsta 20:117 i Örebro, Götaland 9 i Jönköping och Marievik 27 och 30 i Stockholm.  

Totalt summerar Castellums avyttringar under hösten till cirka 4 miljarder kronor, inklusive villkorade avtal och avsiktsförklaringar.
För mer information vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, CEO, Castellum AB, 031- 60 74 00
Kristina Sawjani, Chief Investment Officer, Castellum AB, 031-60 74 60

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Dokument och filer

Rutger Arnhult LOW halvkropp (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden